Karma Asztrológia

Ajánlott Linkek

Fényszögképek - az igazi asztrológia

„A valóság bennünk van. Mi teremtjük meg.”

 

      Sokan írtak már sokféle könyvet az asztrológiai fényszögekről. Vajon mi a létjogosultsága egy újabb könyvnek, netán - ahogy azt az alcím is sejteti - egy újabb elméletnek? Csupán annyi, hogy a dolog egyenesen következik az ezoterikus tanítások természetéből, amely az évezredek során mindig is szájhagyomány útján terjedt. A mester adta tovább az arra érdemesnek ítélt tanítványoknak, akikből a későbbi mesterek lettek. A tanítás mindig csak azokhoz szólt, akik arra érettnek, alkalmasnak bizonyultak, s az átadása mindig a megfelelő időben történt. Ezzel a régi mesterek két dolgot értek el: egyrészt a tudás csak ritkán került illetéktelenek birtokába, másrészt nem dogmatizálódott. Gondoljuk csak el, mi történt azokkal a tanításokkal, amelyek a mai világvallások alapjai! Hányszor változtatták meg, magyarázták félre, írták át a szent könyveket! Ha csak a Biblia Ószövetségét vesszük, a történelem során gyakran ideológiai - egy modernebb fogalmat használva: politikai - kérdés volt, hogy melyik könyv kerüljön be, s melyiket dobják ki, nyilvánítsák apokrifnek. De az Újszövetségről is tudható, hogy eredetileg több mint 200 evangélium létezett. Tanulságos történet, ha hajlandók vagyunk végigkövetni, vajon kik és miért választották ki éppen azt a négyet, amelyek a mai Újszövetséget alkotják. Vajon miért pont ezek „nyertek,” s vajon mi lett a többivel? De kövessük csak végig az ismert Biblia útját a történelemben! Hányszor magyarázták félre a szent könyvek tanításait, hány millió embernek kellett meghalnia azért, mert megkérdőjelezte, vagy másképp értelmezte őket!

A szóbeli tanítással ez nem történhetett meg. Az idők során a bennük rejlő tudás fejlődött, átalakult, az egyes korszakok eredményeivel, tapasztalataival bővült. A mesterek mindig a kornak és a tanítványok színvonalának megfelelően adták át a tanítást, s e folyamat részeként akarva-akaratlanul alakítottak is rajta. A valódi tudás az élő, organikus, fejlődni képes anyag szimbóluma, amely soha nem vész el - legfeljebb formálódik, alakul -, ám éppen emiatt nem is dogmatizálódik. Az írott szó ezzel szemben néhány évszázad - néha csupán évtized - alatt bizonyosan elveszíti rugalmasságát, s a benne foglalt tudás gyakran dogmává vagy ostobasággá merevedik.

Akkor ne is írjunk könyvet? S éppen most ne, amikor a könyvkiadás jó üzlet terjesztőnek, kiadónak egyaránt, a mai kor embere pedig szinte falja a könyveket? Nincs olyan téma, amelyről ne lehetne többkötetnyi irodalmat találni a boltokban. Soha nem látott mennyiségben jelennek meg az ezoterikus témájú könyvek is, amelyek gyakran sehol máshol nem megszerezhető titkos tudást ígérnek és, legyünk igazságosak, adnak is. Ha megjelenik valami valóban izgalmas, érdekes, az szinte pillanatok alatt közkincsé válik az egész világon, mert lefordítják és megjelentetik. A hagyományos könyvesboltok pedig találkozóhelyekké alakultak át, ahol kellemes körülmények között, kávé, sütemény és barátok társaságában lehet olvasgatni, beszélgetni. A könyvnyomtatás feltalálása óta valóban sokat változott a világ, amióta pedig a Vízöntő korba léptünk, rettenetesen fel is gyorsult. A leírt és megjelentetett tanítással nagyobb tömegekhez lehet viszonylag egyszerűen, gyorsan és hatékonyan eljuttatni azt a tudást, amely bolygónk felemelkedéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Ez a könyv pontosan ilyen szándékkal íródott. Asztrológusi munkám során, de főleg tanárként, rengetegszer tapasztaltam meg, hogy az emberek mennyire kíváncsiak és fogékonyak is egyben. A bolygók fényszög kapcsolatait bárki megértheti mindenfajta előtanulmány nélkül, ha a magyarázat egyszerű szavakkal, mitológiai történetek és ismert szimbólumok segítségével történik.  Asztrológiai csoportjaimban az érdeklődők néhány hét alatt sajátítják el azt a tudást, amit máshol évek alatt tanulnának meg - csupán azért, mert nem misztifikálok, s mert a feltett kérdésekre igyekszem azonnal választ adni, miközben én is tudom, a legtöbben azt állítják, az asztrológia „megtanulásához” akár tíz évre is szükség van…

Egy közkeletű New Age bölcsesség azt tanítja: amikor a tanítvány készen áll, megjelenik a mester. Én ezzel szemben azt vallom: amikor a mesterre szükség van, megjelennek a tanítványok… Rendkívül hálás vagyok azoknak, akik az elmúlt években megtiszteltek azzal, hogy engem választottak asztrológia tanáruknak. Kérdéseikkel hozzásegítettek ahhoz, hogy egy-egy fontosabb problémát, bonyolultabb állást, nehezebben értelmezhető konfigurációt jobban megvizsgáljak, s tudom, ezáltal én magam is közelebb kerültem a válaszokhoz.

Mint már hangsúlyoztam, bárki könnyedén megértheti, két vagy több bolygó kapcsolódása (vagyis fényszög kapcsolata) mit fejez ki, azonban - még mielőtt a részletekbe belemennénk - fontos kihangsúlyozni azt a tényt, hogy teljesen ránk van bízva, vajon mit is kezdünk ezekkel az energiákkal. A Földön élő, lélekkel rendelkező entitás - vagyis az ember - azt tesz, amit akar. Szabad akarattal rendelkeznünk, bár ezt az állítást sokan és sokszor igyekeztek már kétségbe vonni. Az asztrológiai képlet annak a kozmikus időpillanatnak a kétdimenziós lenyomata, amely egy sokdimenziós valóságban keletkezett, és azokat a körülményeket rögzíti, amelyeket a lélek maga választott meg az inkarnációhoz. A születési képlet tehát olyan térkép önmagunkhoz, amelyet egy asztrológus olvasni képes, s amelyet bárki megtanulhat értelmezni.

Könyvem ebben szeretne segíteni. Világos, egyszerűen érthető magyarázatokat kínálok a Vízöntő kor asztrológusainak és laikusainak, hogy könnyebben megismerhessék az emberi személyiség építőkockáit, mozgatórúgóit. S mivel tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy az ezoterikus tanítások leírva elveszítik rugalmasságukat és dogmatizálódnak, ezért könyvemet kifejezetten azoknak szánom, akik itt és most, ebben a fizikai valóságban akarják ismereteiket gyarapítani.

A könyv megvásárolható az Avalonban (Budapest, 1112. Brassó út 25, telefon: 310-7170).

Ajánlások:

A szerző jellegzetes módon mutatja be az asztrológiát. Fordulatos, olvasmányos, az asztrológia és mitológia kapcsolódásai révén érdekes könyv nagy élvezetet kínál a témában jártas és járatlan olvasónak egyaránt.
www.könyvpiac.hu

 

Számomra a könyv nagy hiányt pótolt, hiszen beszél a fontosabb állócsillagokról, a különleges fényszögekről is, nagyon érthetően, fordulatosan, szemléletesen, lényegre törően, gondolkodásra késztetően, inspirálólag hat rám a nyelvezete, stílusa, hiszen miközben olvasom hallom a hangodat is hozzá :)

Kuti  Mónika 
Asztrológus tanítvány

 

Talán a hangvétele teszi, de amikor olvasom, szinte hallom, amiről szó van, mint egy élő előadáson, ettől pedig nagyon személyessé, és elevenné válnak bennem a leírt sorok. A fényszögek jelentősége sehol nem hangsúlyozódik ennyire, és egyetlen általam olvasott könyvben sem található meg ilyen tisztán, világosan, rendszerbe szabottan, mint ebben a könyvben. Olvasása elmélyült figyelmet igényel, mert nincs benne fölösleges \ mondat. Nem lehet " csak úgy "elolvasni.
 
Olyan könyv, amit - ha bármikor kézbe veszek - mindig találok benne olyasmit, ami új információ. Ezért aztán ott van a helye az ágyam mellett. (TÉNYLEG!!:-)

Andrási Betti
Asztrológus tanítvány

 

Tisztelettel és szeretettel olvastam a könyved, amely során nem volt szükség más forrásokra, vagy könyvre. Abból a célból íródott, hogy elsajátítsuk az asztrológia alkalmazását. Minden sora elmélyíti a megértést, ezáltal az önismeret és az önkifejezés eszköze lett.

Vörös Andrea
A Tiszta Forrás Parapszichológiai és Természetgyógyászati Iskola végzős hallgatója

 

A Fényszögképek című könyv nekem több dologban is újat jelentett. Eddig nem olvastam a Chiron fejtéséről, és ezzel a planetoidával most új tartalmi elemek jelentek meg az asztrológiai ábra fejtésében. Az egyén belső fejlődésének vizsgálatához elengedhetetlen, hisz ahol áll, ott vagyunk képesek a legnagyobbat fejlődni. A fényszögek értelmezése is hozott sok újdonságot, hisz más iskolákhoz képest jóval több fényszög típus előfordulását elemzi. Ehhez jön még hozzá, hogy a fényszög konfigurációk megvizsgálásával sokkal sokoldalúbban láthatjuk az ábrákat, és esetenként nem csak több információhoz, hanem eltérő eredményekhez is juthatunk. A fényszögképek elemzése tehát sok esetben választ adhat számunkra például arra is, hogy viszonylag nehéz fényszögek meglétekor miért lehetünk mégis sikerek.

Gaál Hajni
középiskolai tanár

 

Mindenki számára érthető, logikusan felépített, széleskörű ismereket tartalmazó mű. Stílusa annyira emberközeli, és a mondanivalója, szemlélete annyira egyedi és érdekes, hogy nem lehet nem végigolvasni!

Kőrösi Katalin
asztrológus tanítvány

 

„Az okkultizmus ma, a határtudományok határmezsgyéjére deklarált, ám mindent mindennel összekötő, az embert a világgal igazán megérteni engedő ismeret. Magában tartja az asztrológiát, így a karma asztrológiát is. Utóbbi képviseletében a szerző olyan kemény és lágy, izgalmas, mondanivalójában különleges energiával telített művet tár elénk, ami bővizű kútja lehet az erre szomjas embernek.
Griga Zsuzsanna tanári minőségéből fakad az érthetőség, közvetlen állapot teremtése – hiszen ő közvetítő – és az a játékosság, olykor támadó kedv, amiben egyaránt föltüzesedik szerző és olvasó. Könyvében testet öltenek a mítoszok, bolygók, állatövi jegyek, házak, fényszögek, tranzitok, és ezek értelmezése, amik a végén princípiumok formájában magyarázzák az eleven karmát. Igazi mestermunka, amit elmélet és gyakorlat egyaránt edzett. Nagy szeretettel ajánlom e remeket azoknak, akik igazi asztrológiát igaz embertől akarnak olvasni, tanulni.”

Gaál Tamás
Parapszichológus, Természetgyógyász

vissza 

 

 

 

Copyright 2009 - 2012 www.the-dreamweaver.com

N