Karma Asztrológia

Ajánlott Linkek

A karmikus olvasat alapjai, karma jelölők
Az alábbi lista a karmikus és transzcendentális olvasatok legfontosabb szempontjait sorolja fel

 1. Hemiszféra egyensúly: a viselkedés térképe
 2. A születéskori holdfázis: a lélek útja az inkarnációs cikluson belül
 3. Az Aszcendens: a lélek belépése az inkarnációba; a maszk, amit visel
 4. A Hold (a lélek) kozmikus helyzete és fényszögei: a spirituális esszencia
 5. A Hold napi haladási sebessége: a karmikus eredetű képességek átkódolásának gyorsasága
 6. A Nap kozmikus helyzete és fényszögei: az egófejlődés választott iránya
 7. A Szaturnusz (a Karma Urának) kozmikus helyzete és fényszögei: a tudatosan megélt szorongásaink
 8. Chiron (a karmikus sebek jelölőjének) kozmikus helyzete és fényszögei
 9. Az eddig elnevezett Kentaurok közül a szoros orbiszú együttállásokat létrehozók kozmikus helyzete
 10. Az öt első aszteroida (Ceres, Pallas Athena, Juno, Vesta, Astraea) és a Lilithek kozmikus helyzete
 11. A szoros orbiszú együttállást alkotó kisebb aszteroidák kozmikus helyzete
 12. A Holdcsomópontok kozmikus helyzete (Déli: a karmikus sorstapasztalatok, Északi: a választott karmikus feladat)
 13. Vortex: az örvény pontja a térben, a fatális, irányíthatatlan események jelölője
 14. Fényszögtelen bolygók: nehezen hozzáférhető energiamintázatok
 15. A személyes bolygók fényszög kapcsolatainak hiánya: az önismeret defektusai
 16. A retrográd bolygók karma hordozó szerepe; a személyes retrográd bolygók értelmezése
 17. Az extrém deklinációjú személyes bolygók: összeköttetés a földi sík és az Univerzum között
 18. A karma fényszögek (30°, 150°) szerepe a sors felvállalásában
 19. A kisebb jelentőségű fényszögek (a kvintil sorozat, szeptil, novil, quindecile) értelmezése
 20. A disszociális (jegyen kívüli) és bidirekciós (kétirányú) fényszögek értelmezése
 21. Karmikus konfigurációk (Yod, Bumeráng, Kereszt kvadrát, stb.)
 22. A „hiányok” (üres házak, hiányzó elemek, minőségek, fényszögek) jelenytősége
 23. Az „üresjáratú Hold” fogalma és jelentése
 24. A közbezárt jegyek és a tág fényszögek - a felfüggesztett karma fogalma
 25. A prenatális (születés előtti) Nap- és Holdfogyatkozások értelmezése
 26. A szoros orbiszú (1°-on belüli) állócsillagok karmikus jelentősége: inkarnációk magasabb dimenziójú világokban
 27. A házak jelentése karmikus szempontból
 28. Az IC: a rejtett karmikus gyökerek és az életvég minősége
 29. A 8. ház: a karmikus adósságok
 30. A 12. ház: a karmikus bank széf - a megélt karmikus múltból származó képességek, amelyek ebben az inkarnációban felhasználhatók, de rejtve vannak előlünk, mert vagy visszaéltünk velük, vagy bántottak bennünket miattuk
 31. A tipikus karmikus témák felismerése (korok, helyek, esemény jelölők)
 32. Konverz direkció a szinasztriában

 

 

vissza 

 

 

 

Copyright 2009 - 2012 www.the-dreamweaver.com

N