Karma Asztrológia

Ajánlott Linkek

Listavezetők, miniszterelnök jelöltek szolár képletei a 2010-es év országgyűlési választás időszakában

Módszer:
Megvizsgáltam a listavezetők (miniszterelnök jelöltek) szolár képletét, amelyeket a választásokat követő születésnapra állítottam fel. A szolárok a hagyomány szerint megmutatják az adott év legfontosabb, leghangsúlyosabb történéseit, a „nagy képet,” amivel a szülöttnek mindenképpen szembesülnie kell. Véleményem szerint azért alkalmasak arra, hogy tárgyilagos, a politikai megfontolásoktól mentes konklúziókat vonhassunk le, mert az egyéni sors alakulásának lehetséges irányait mutatják meg. Egyedül Mesterházy Attila születésnapja esett a választás dátumánál korábbra, ezért az ő esetében a 2011. évi szolárt vettem figyelembe.

A vizsgálat főbb pontjai:
- Az Asc jegye és a közelében álló bolygók meghatározzák, hogy a szülött milyen energiamintázaton keresztül éli meg az adott időszakot, és milyen eszközök állnak a rendelkezésére.
- Az MC jegye és a közelében álló bolygók megmutatják, hogy a karrier, az életcélok hogyan nyilvánulhatnak meg. A tradíció tanítása szerint az MC minősége több (6-7, néha 8-9) éven keresztül azonos. Az így kapott évek sorozatokat alkotnak, amelyek a kardinálisokból a változókba, a változó jegyekből pedig a fixekbe mennek át (vagyis hátráló mozgást végeznek, mint a precesszió). Az a sorozat, amely kardinálisokban jön létre, az új indító erőt, a kezdő lendület időszakát mutatja. A változó minőségek a szükségszerű változásokat, változtatásokat jelzik. A fix jegyek sorozata a megszilárdítás, a konszolidálás időszaka.
- A születés uralkodója és fényszögei jelzik, hogy milyen sikerek és nehézségek várhatók. A háza alternatív életterületet jelöl, amelyben a szülött működhet.
- Az MC uralkodójának háza megmutatja, melyik életterület áll szoros összefüggésben az életcélok és a karrier témaköreivel.
- A Nap háza a vizsgált időszak legfontosabb életterülete, fényszögei a feladatokat és a kihívásokat írják le.
- A Hold háza és jegye a lelki folyamatokról ad felvilágosítást.
- A Gauquelin-szektorok (GS) a képlet erőszektorai. Az ide eső égitestek száma megmutatja, hogy mennyire erős, sikerekben gazdag lehetőségekkel rendelkezik a szülött. Ha egyáltalán nem esnek ezekre a szektorokra bolygók, akkor az év nem lesz prominens, illetve a külvilág szemében nem lesz átütően sikeres. A szektorokat az Asc-desc és az MC-IC tengely körül határozzuk meg az ábra szerint.
- A tengelyek által alkotott fényszögek az egyes életterületek harmóniáját (pl. misztikus négyszög vagy a kvintil sorozat), diszharmóniáját (kereszt kvadrát, dupla Yod), vagy semlegességét (fényszögtelenség) mutatja.
 - Minden egyéb pontos konfiguráció, amelyet a Nap, a Hold, vagy a születés uralkodója hoz létre, determinálja az adott időszakot.
- Ha a szolár képlet ráépül az időszak kiemelten fontos konfigurációjára, akkor azt jelzi, hogy a szülött egyéni sorsának alakulása és a világ sorsa kisebb vagy nagyobb mértékben összefügg egymással.

Az időszak vizsgálata:
A 2010-es évben egy prominens kardinális T kvadrát rajzolódik ki az égbolton, amelyet a Kosban álló Jupiter-Uránusz konjunkció, a Mérlegben álló Szaturnusz, és a Bakban álló Plútó alkot. Maga a T kvadrát egyszer sem pontosodik be teljesen, de egész évben orbiszon belül marad, és a Plútó funkcionál apex (csúcsszög) égitestként.

Ezen a durva, fundamentális változásokat és sorsfordító eseményeket szimbolizáló fényszögképen kívül még lényeges és prominens az egész évben szintén formálódó Chiron-Neptunusz konjunkció, amely a karmikus sebekből való felülemelkedést és gyógyulást hozhatja.

A politikusok születési adatai:
Orbán Viktor: Székesfehérvár, 1963. 5. 31. 13h 36.
Bokros Lajos: Budapest, 1954. 6. 26. 3h 54.
Mesterházy Attila: Pécs, 1974. 1. 30. 7h 10.
Vona Gábor: Gyöngyös, 1978. 8. 20. 23h 15.
Schiffer András: Budapest, 1971. 6. 12. 4h 0.

Orbán Viktor szolárja

- Bak Asc, Skorpió MC,
- A születés uralkodója (a Szaturnusz) a Szűzben a 8. házban, fontosabb fényszögei: Jupiter oppozíció, Uránusz oppozíció (jegyen kívüli), Neptunusz kvinkunx, Chiron kvinkunx.
- Az MC uralkodója: Plútó a Bakban a 12. házban
- a tengelyek pontos misztikus négyszöget alkotnak
- Nap az 5. házcsúcson
- A Nap fényszögei: Hold kvinkunx, Jupiter kvintil, Plútó kvinkunx, Hold kontra-parallel
- Hold a Bakban kazimi konjunkcióban a felszálló holdcsomóponttal az aszcendens felett
- A Gauquelin-szektorokban álló égitestek: Hold (Asc), Merkúr (IC), Vénusz (Desc)

Rövid konklúzió:
A Bak Asc komolyságot, a feladatra való kiválasztottság érzését, rengeteg munkát, a terheket és a kötelességek felvállalását szimbolizálja.

Az MC fix sorozata a megszilárdítás időszakát, a születés uralkodójának fényszögei a karmikus sorsszerűséget (kvinkunxok) és a támadásokat (oppozíciók) jelzik. A külső bolygók dominanciája mutatja, hogy az időszak elsősorban nem a személyes sors színpadán játszódik.

A Nap ugyanakkor nagyon kedvező helyzetben áll, az 5. ház a személyes kreativitás és kibontakozás megélését mutatja, viszont a fényszögei ugyanazt a sorsszerűséget és támadtatást sugallják, mint a születés uralkodójának fényszögei. Kivétel, hogy a Jupiter kvintil a zseniális, áldásos megoldások lehetőségét biztosítja.

A Hold kiemelt szerepben áll, a felszállóval alkotott kazimi rendkívül hangsúlyos, azt mutatja, hogy a karmikus sorsfeladat szempontjából döntő időszakról van szó. Az égitest éppen emelkedik, és a szülött rendelkezésére áll (Asc. konjunkció, a távolság 4 fok). Azt is jelzi, hogy a család hátországként támogatja a célkitűzéseket. Ha a Holdat a hagyományos mundán értelmezés szempontjából vizsgáljuk, akkor kiterjeszthetjük a jelentést az ország népére. A Hold-Vénusz oppozíció feszültségét éppen az oldja, hogy mindkét égitest a holdcsomópont tengelyen áll. A személyes harmónia és a karmikus tapasztalatok hátországát a lélek és a vállalt karmikus feladat összeolvadása ellenpontozza.

A tengelyek misztikus négyszöget alkotnak, vagyis ez az időszak nagyfokú harmóniát teremt az egyes kiemelt életterületek (életút-párkapcsolat, illetve otthon, család-hivatás, életcélok) között.

A GS-ben három bolygó található, amelyeknek az elosztása jelzi, hogy három helyről is érkeznek támogató energiák: önmagától, a családtól és a társtól. Ugyan hagyományosan nem vesszük figyelembe, én azonban azt a tényt is fontosnak tartom, hogy a holdcsomópont tengely is itt található.

Bokros Lajos szolárja

- Skorpió Asc, Oroszlán MC
- A születés uralkodója (Plútó) a Bakban a 2. házban
- Fontosabb fényszögei: Jupiter kvadrát, Uránusz kvadrát, Nap oppozíció
- Az MC uralkodója: Nap
- Nap a 8. házban
- A Nap fényszögei: Jupiter kvadrát, Uránusz kvadrát, Plútó oppozíció (T kvadrátot alkotnak), Chiron trigon, Merkúr parallel.
- Hold a Nyilasban a 2. házban
- A GS-ben álló égitestek: Neptunusz és Chiron (IC), Transzplútó (MC)

Rövid konklúzió:
Az Asc jegye rejtőzködővé, titkolózóvá teheti a szülöttet, de a fix sorozatú MC a megszilárdítás időszakát, az Oroszlán MC a világban megélt sikereket, a karrier erősödését vagy pozitív fordulatát jelzi.

Mind a Rák jegyben álló Nap, mind a születés uralkodója (Plútó) részt vesz az időszakot jellemző kardinális T kvadrátban, a Szaturnusz azonban jegyen kívül esik, ezért hatótávolságban ugyan igen, de energetikailag nem jön létre a kereszt kvadrát, amely nagyfokú megkötözöttséget és nagyon kevés mozgásteret szimbolizálna. Az így is meglévő T kvadrát azonban azt mutatja, hogy a világban végbemenő folyamatok szervesen befolyásolják a szülött életét, ugyanakkor rendkívül megnehezítik a személyes sors pozitív megélését. Nagy küzdelmekkel és nehézségekkel teli ez az év, amely hosszú távon hozhat sikereket, rövidtávon nem. A Nap-Chiron trigon is ezt szimbolizálja, karmikus értelemben jelezhet megvilágosodást és gyógyulást, de a sebek felszínre kerülését is. Kérdés, hogy egy kimondottan pragmatikus, racionális karakter milyen értelemben képes felhasználni az egyetlen jótékony fényszöget, amely kimondottan ezoterikus értelemben hatásos.

A Hold a pénzteremtést és a jövő érdekében meghozott döntéseket, a jövőépítést segíti (Nyilas, 2. ház).

A tengelyek nem alkotnak konfigurációt, a kardinális életterületek nem segítik egymást, de feszültségeket sem teremtenek.

A GS-ben álló három égitest jelzi, hogy kiemelten fontos és sikeres lehet az időszak, de nem a személyes siker, hanem inkább a jövő (MC) és a család (IC) szempontjából.

Mesterházy Attila szolárja

- Asc a Bak utolsó fokán, Skorpió MC
- A születés uralkodója (Szaturnusz) a Mérlegben a 8. házban,
- A Szaturnusz fényszögei: szinte teljesen fényszögtelen, a felszálló holdcsomóponthoz vet egy kvintilt
- Az MC uralkodója: Plútó a Bakban a 12. ház csúcsán
- Nap az I. házban, konjunkcióban a Marssal
- A Nap fényszögei: Hold szemi-kvadrát, Vénusz szemi-kvadrát, Mars konjunkció és parallel, MC kvintil, 
- Hold a Nyilasban a 11. házban, konjunkcióban a Vénusszal
- GS-ben álló égitestek: Merkúr (Asc, 12. házból), Nap és Mars (Asc, I. házból)

Rövid konklúzió:

Az Asc jegye ebben az esetben is rejtőzködővé, titkolózóvá teheti a szülöttet, de a fix sorozatú MC a megszilárdítás időszakát jelzi a karrier és az életcélok szempontjából.

Ugyanakkor mind a születés, mind az MC uralkodója eldugott házakban áll (8. és 12.), amely megnehezíti, hogy a szülött valóban sikeres legyen ebben az időszakban.

A születés uralkodója (Szaturnusz) ráadásul szinte teljesen fényszögtelen, az egyetlen kvintil a felszállóhoz azt mutatja, ez az év a vállalt karmikus sorsfeladatokban hozhat döntő változásokat.

A Nap háza az életút szempontjából domináns évet, a Marssal alkotott konjunkció erőt, energiát, küzdőképességet, az MC parallel a jövő építését szimbolizálja, a többi fényszög azonban személyes küzdelmeken keresztüli frusztrációt jelez (szemi-kvadrátok).

A Hold kozmikus helyzete a személyes élet pozitív megélésének vágyát, a harmónia igényét mutatja (Hold-Vénusz konjunkció), amely nagymértékben borulhat (Uránusz kvadrát).

A tengelyek nem alkotnak fényszögképet, az életterületek semlegesen kapcsolódnak. A karma tengellyel ugyanakkor a Jupiter alkot egy karma-ketrecet, ami kiemelten lényeges, sorsfordító évet jelöl.

A GS-ben három égitest áll, mindhárom a személyes döntésekben és az életút alakulásában segít (Asc körüliek).

Vona Gábor szolárja

- Bak Asc, Skorpió MC, a tengelyek misztikus négyszöget alkotnak, ami egy kicsit tág
- A születés uralkodója (Szaturnusz) a Mérlegben a 8. házban.
- A Szaturnusz fényszögei: Jupiter oppozíció, Uránusz oppozíció (jegyen kívüli), Plútó kvadrát (ezek pontos T kvadrátot alkotnak), Neptunusz bi-kvintil, MC szemi-kvadrát, Chiron kvinkunx.
- MC uralkodója: Plútó a Bakban a 12. házban
- Nap a VII. házban
- Nap fényszögei: Hold szeszki-kvadrát, Vénusz szemi-kvadrát, Mars szemi-kvadrát, Jupiter kvinkunx (jegyen kívüli), Uránusz kvinkunx, Neptunusz oppozíció, Chiron oppozíció
- Hold a Bakban a 12. házban az Asc felett.
- A tengelyek misztikus négyszöget alkotnak.
- GS-ben álló égitestek: Hold (Asc, 12. házól).

 

Rövid konklúzió:

A Bak Asc ebben az esetben is a feladatra való kiválasztottságot, a rengeteg munkát, a megkomolyodást, a terheket és a kötelességek felvállalását szimbolizálja. A fix MC sorozat a megszilárdítás időszakára utal.

A születés uralkodójának (Szaturnusz) fényszögei nehezített, sorsszerű évet mutatnak, a Neptunusz bi-kvintil („építész” fényszög) ugyanakkor jelezheti az álmok megvalósulását is és a hosszútávra szóló építkezést, sorsteremtést. 

A Nap a VII. házban a szövetségkötéseket, vagy a másoknak való kiszolgáltatottság időszakát jelzi. A fényszögek azonban ebben az esetben is a sorszerűséget (kvinkunxok), a támadásokat (oppozíciók), és a frusztrációt (szemi-kvadrátok) mutatják.

Ugyanakkor a Hold kozmikus helyzete (emelkedő égitest, Asc. konjunkció) jelzi, hogy kiemelkedően fontos évről van szó, amelyben az életút és a lelki folyamatok együttműködnek, a család pedig hátországként segíti a törekvéseket. Érdekes kihangsúlyozni, hogy Orbán képletében ugyanez az állás található, amely azt is jelzi, hogy mindkét politikust maga a nép, az emberek (a választók) „emelik” fel.

A tengelyek misztikus négyszöge a kardinális életterületek áldásos együttműködését, a harmóniateremtés lehetőségét jelölik.

A GS-ben egyetlen égitest áll, amely a személyes életút sikereit hozhatja (Hold-Asc konjunkció).

Schiffer András szolárja

- Mérleg Asc, Rák MC
- Születés uralkodója a hagyomány szerint (Vénusz) a Rákban a X. házcsúcson,
- Születés uralkodója a transzcendentális asztrológia szerint (Transzplútó) az Oroszlánban a 11. házcsúcson
- A Vénusz fényszögei: MC konjunkció, Jupiter trigon (jegyen kívüli), Szaturnusz szextil, Uránusz trigon (jegyen kívüli), Neptunusz kvinkunx, Chiron bi-kvintil
- A Transzplútó fényszögei: Merkúr kvadrát, Vénusz szemi-szextil, Mars konjunkció (tág, jegyen kívüli, távolodó), Jupiter kvinkunx (jegyen kívüli), Szaturnusz szemi-szextil, Uránusz kvinkunx (jegyen kívüli), Neptunusz oppozíció
- Az MC uralkodója (Hold) az Ikrekben a 8. házban
- Nap a 9. ház csúcsán
- A Nap fényszögei: Asc trigon, Mars kvintil
- Hold az Ikrekben a 8. házban
- GS-ben álló égitest: Vénusz (MC).

Rövid konklúzió:

A Mérleg Asc elősegíti a kompromisszumok, társulások, koalíciók kötését, a tárgyilagos és okos viselkedést. Mindkét születés uralkodónak feltűnően nagyszámú fényszöge van, és egymással is pontos szemi-szextilt alkotnak, ami kiemelten fontos, lehetőségekkel teli évre utal. A Vénusz-MC konjunkció különösen értékes ebből a szempontból.

Az MC kardinális sorozata azt jelzi, hogy a szülött életének egy olyan szakaszában van, amelyben a siker érdekében új irányokat vehet, teljesen új dolgokat indíthat el. Uralkodó bolygójának kozmikus helyzete azonban rejtőzködést, titkolózást is szimbolizál (Hold a 8. házban).

A Nap kozmikus helyzete (9. házcsúcs) ugyanakkor nagymértékben kedvez a politikai szereplésnek. A viszonylag kevés Nap fényszög ellenére lényeges az a tény, hogy csak harmonikus kapcsolódásokat találunk. A pontos Nap-Asc trigon a hivatás és az életút áldásos kapcsolatát mutatja, az életcélok alakulásában átütő sikereket biztosít. A Mars kvintil megfelelő erőt és energiát ad.

A Hold kozmikus helyzete ugyanakkor kettős, egyrészt segíti az önkifejezést (Ikrek), másrészt a rejtőzködést, a pszichológiai folyamatokat szimbolizálja (8. ház).

A tengelyek nem alkotnak fényszögeket, vagyis a kardinális életterületek nem segítik, de nem is hátráltatják egymást.

A GS-ben egyetlen égitest található, de az kiemelten fontos. A születés tradicionális uralkodója (Vénusz) az MC-n a hírnév és a hivatásbeli sikerek jelölője.

Személyes megjegyzések:

Kétségtelenül rendkívül érdekes, hogy az öt jelölt közül háromnak (Orbán, Mesterházy, Vona) Bak aszcendense és Skorpió MC-je van az idei szolárjukban, s ezáltal a fő tengelypontok (Asc, MC) uralkodói részt vesznek az égen egész évben formálódó konfigurációban.

Érdekes azt is megfigyelni, mikor melyik válik pontosan részévé a T kvadrátnak, illetve amikor létre jöhetne a kereszt kvadrát (Bokros napja a Rák elején áll), akkor energetikailag mégsem történik meg, mert a Szaturnusz júniusban a Szűzben tartózkodik.

A Bak és a Skorpió bizonyos fokig rejtőzködő jegyek, talán ez az oka annak, hogy egyedül Bokros (Oroszlán MC) szeretett volna miniszterelnöki vitákat, a többiek legfeljebb kommunikációs szinten nyilvánultak meg.

Schiffer szolárja a legharmonikusabb, a sok levegős égitest a jó kommunikációs képességeket, az értelmes, okos megnyilvánulásokat mutatja. A születés mindkét uralkodójának nagyszámú fényszöge és a Nap fényszögei olyan lehetőségeket sugallnak, amelyek a többi versenyző számára nem állnak rendelkezésre.

Mesterházy, Orbán és Vona szolár képlete mutat ugyan hasonlóságokat, de a különbségek rövidtávon mindenképpen Orbán szempontjából jeleznek nagyobb sikert.

Ugyanakkor Bokros a karriere építésének távlatait alapozhatja meg ebben az évben (lehet, hogy ez az EP képviselőségben merül ki, hiszen az EP választásokra is már ez a szolár képlet vonatkozott). Schiffer pedig nagymértékben megerősítheti az „okos, értelmes, higgadt politikus” image-t, ami kialakulóban van róla és pártjáról. Neki jelzi ez az év a legnagyobb személyes és karrierbeli sikert a legkevesebb konfliktussal.

Griga Zsuzsanna

 

 

 

vissza 

 

 

 

Copyright 2009 - 2012 www.the-dreamweaver.com

N