Nyelv választó

Login Form

Bika újhold gyűrűs napfogyatkozással

2013. május 10

Az idei Bika újhold elképesztő energiamintázatot hordoz. A Budapestre felállított képlet a Vízöntő 29. fokán emelkedik, ura tehát a Kos Uránusz (cselekvő változások), amely bepontosodó kvadrátot alkot a Bak Plútóval (gyökeres megújulás). A Rákban álló Ceres (valódi gondoskodás) egészíti ki egy kardinális T kvadráttá a generációs fényszöget, és teszi nagyon személyessé is egyben. A Bak-Rák dichotómia a külvilág és a család ütközését szimbolizálja, Plútó és Ceres egymásnak feszülésében pedig az Alvilág ura az Anyaistennővel vív meg. A legenda szerint Plútó elrabolja Ceres lányát, Perszefonét, és az Alvilág úrnőjévé teszi. Ceres kénytelen elszenvedni a frigyet, de sohasem heveri ki a veszteséget. A fényszög azt jelképezi a számunkra, hogy a világ olyan dilemmához érkezett, amelyet nagyon nehéz lesz békésen megoldani: a pénz-alvilág urai (Bak Plútó) magával a Földanyával, a Föld lakóival ütköznek meg, s a megoldást az Uránusz jelzi: muszáj változtatni és megújulni. Az Aszcendensen találjuk a Nessus nevű kentaurt, amely a mágikus folyamatokat jelöli, vagyis ha sikerrel akarunk járni, érdemes okkult eszközöket is bevetnünk.

Az újhold pillanatában a stacionáris Bika Leszálló holdcsomó együtt áll a Marssal és a Merkúrral: a múltbéli megszerzett tapasztalatokhoz cselekvés és gondolkodás útján egyaránt hozzájuthatunk. A Bika-Skorpió Holdcsomó tengellyel a Vízöntőben álló Juno (a hivatalos társ, a First Lady) alkot fix karmaketrecet, amely azt jelzi, a téridő pillanat párkapcsolati minőséget is hordoz. Az elmúlt két hétben (a Bika Telihold után) felerősödhettek a párkapcsolati talányok, és most bizony döntened kell, hogy lerakod-e a meglévőt, szeretetben elfogadod és megújítod, vagy elengeded teljesen és várod, hogy jöjjön egy új. Erre a témára utal a Descendens-Transzplútó konjunkció is: a világok közötti szabad átjárás Istennője a rugalmasságot és a befogadást szimbolizálja a párkapcsolat pontján. Ugyanakkor Juno szorosan együttáll a Minerva nevű aszteroidával is, amely jelzi a számunkra az okos döntés meghozatalának a lehetőségét.

Nagyon érdekes az a csoportosulás, amely hajszálpontosan az Újhold fokán található: aszteroida Lilith, Hold, Nap, Pallas Athena. A Bika Újhold rendszerint párkapcsolati, szerelmi, anyagi ügyekben hasznosítható, vagyis ilyen típusú dolgokat tudunk elindítani. A Nap és a Hold konjunkciója az alkímiai menyegzőt jelképezi, férfi és nő egymásra találását és egyesülését. Vajon mit keres mellettük a két rendkívül önálló „szingli” archetípus? Hiszen pont ellentétes jelentést hordoznak! Éppen ez a lényeg: a két aszteroida azt sugallja, a régi energiaminta már nem elegendő, szükséges az önálló, okos, értelmes viselkedési minta és önmagunk teljes felvállalása is, hogy valóban jelentőségteljes kapcsolatok formálódhassanak. Pallas Athena mellett, csupán 1 fokkal távolabb pedig egy újabb „erős Istennőt” találunk, az Asteria nevű aszteroidát, amely a jósló álmok, orákulumok, az asztrológiai szintézis és az okkult tudományokban való ösztönös jártasság, s az ezekhez kötődő karma jelölője. Rá is szükségünk lesz, ha változtatni akarunk a sorsunkon.

Kissé távolabb, a téridő pillanat karmikus gyökereit jelentő IC-n találjuk a Chaos nevű kentaurt, amely a teremtő örvénylést, a korlátlan lehetőségeket jelöli. Igen, a múlt kaotikus folyamatokkal járt, de ezekből jött létre a valóság. Meg kell értenünk, hogy a sorsunkat mi magunk alakítjuk. Minden egyes gondolatunkkal teremtünk, minden egyes cselekedetünkkel a jövőnket formáljuk. Ugyanezt az igazságot erősíti az első párka, a sorsfonalakat sodró Klotho, amely az MC-n áll. Emlékezz: nem bízhatod másra saját sorsodat, s nem kenheted másra saját kudarcodat sem!

Szerencsére egy csodálatos víz átfutó trigont is találunk, amelyet a Rák Vesta, a Skorpió Szaturnusz és a Halak Neptunusz alkot. A Szaturnusz-Neptunusz állásokat „építész fényszögeknek” nevezzük, mert általuk hozható le földi síkra mindaz, amit megálmodunk. A Szaturnusz-Vesta kapcsolat valamilyen (rendszerint nehéz, megkötöző) fogadalomra utal a karmaasztrológiában, itt viszont arra nyit lehetőséget, hogy saját magunknak tegyünk ígéretet: felvállaljuk a sorsunkat. A háromszög harmadik oldalát Neptunusz és Vesta alkotja, amely az álmokra való teljes figyelmet, a csőlátást, a kitágult tudatosságot szimbolizálja.

Még egy állásra érdemes felhívni a figyelmet: Vénusz éppen belépett az Ikrekbe, vagyis egyvonalba került a Pleiádok alfa csillagával, az Alcyonnal, amely az Istennő lakhelye. Az egész képlet az Istennő rezgését hordozza, a feminin teremtőerőt jeleníti meg.