Nyelv választó

Login Form

 

A SZEKULARIZÁLT ÉS A SZAKRÁLIS VILÁGSZEMLÉLET KÖZÖTTI FŐ KÜLÖNBSÉGEK

(Agócs József: Gondolkodásunk alapjai c. könyve nyomán)

 

Világszemlélet

Szekularizált

Szakrális

Domináns tényező

az anyag

a szellem

A szemlélet

analitikus (bal agyféltekén alapuló) és hierarchikus

szintetizáló (jobb agyféltekén alapuló) és poláris

A fogalomrendszer

formális, elvont

gyakorlati, konkrét

Az elsajátítható tudás

az EGÉSZ töredékei

az EGYSÉGES EGÉSZ

A módszer

válaszkereső (szétszed és átalakít),

törvénykereső,

legyőző

kérdésfeltevő (megfigyel és összerak),

létfeltételeket kereső,

meggyőző

Az egyén

korrumpálható, megvásárolható

megvesztegethetetlen

A közösség képviselője

ellenőrizhetetlen,

nem hívható vissza

ellenőrizhető,

visszahívható

A vezetés

politikai alapra épülő,

önjelölt,

egysíkú, szakbarbár

tudásra épülő,

karizmatikus,

polihisztor

A valódi cél

egyéni érdek,

pillanatnyi jólét,

egyéni siker,

anyagi meggazdagodás

közösségi érdek,

tartós létezés,

mások szolgálata,

fenntartható fejlődés

A stratégia

ellenségkereső

társ találó

Az értékrend alapja

egyenlő jogok

eltérő kötelességek

Az értékmérés eszköze

pénz

hasznosság, használhatóság

A tervezés időtartama

5-10, legfeljebb 100 év

néhány millió év („idő nincs”)

A létforrások kezelése

föléli, megsemmisíti

újratermeli, megőrzi