Nyelv választó

Login Form

 

A HÁROM ÉGI KULCSTERÜLET A TRANSZCENDENTÁLIS KARMAASZTROLÓGIÁBAN

 

Három kulcsfontosságú terület létezik az égbolton, s bár egyikük sem állócsillag, mégis nagy jelentőséggel bírnak a transzcendentális karmaasztrológiai fejtéseknél. Hosszúsági fokokat is rendelünk hozzájuk, tehát könnyedén beazonosíthatók egy születési képletben. Az első kettő – a Galaktikus Központ (GK, angolul Galactic Center, GS) és a Szuper Galaktikus Központ (SzGK, angolul Super Galactic Center, SGC) – hatalmas, elképzelhetetlenül nagy sűrűségű fekete lyukak, melyek komplex energiaörvényeket alkotnak. A harmadik, a Nagy Attraktor (NA, angolul Great Attractor, GA) pedig egy „égi anomália”, amiről jelenleg senki nem tudja pontosan, hogy mi is valójában. Ellentétben a csillagokkal, a fekete lyukak nem fénylő objektumok, hanem olyan területek az éjszakai égbolton, ahol a fény és az anyag is teljesen eltűnni látszik. Éppen ezért a fekete lyukakat csak infravörös fényszűrőn keresztül láthatjuk. Egyik kutatójuk, Philip Sedgewick asztrológus szerint elsősorban kozmikus porszívóként funkcionálnak, amelyek beszippantanak minden idejétmúlt, makacs, végletesen beragadt mintát azért, hogy az új gondolatformák, elképzelések, nézőpontok, és viselkedésmódok felszínre kerülhessenek. Ugyanakkor olyan tudásközpontokat és kommunikációs lokátorokat is létrehoznak, amelyek a kozmikus üzenetek legfontosabb forrásaiként szolgálnak.

 

Mindhárom égi kulcsterületnek különleges szerepe van a transzcendentális karmaasztrológiában. Véleményem szerint, ha közülük bármelyik prominens egy képletben, a szülött rendszerint a közjó érdekében szükséges változások zászlóvivője, vagy élete során az égi-kozmikus bölcsesség közvetítőjévé válik. Rendszerint teljesen átlagos, szokványos személyiségként indul, de egy bizonyos életszakaszban (amely szinte mindig egy életciklus fényszöghöz vagy az asztrológiai fok aktiválódásához köthető) reflektorfénybe kerül és valami szokatlan, különleges, egyedi vagy bátor cselekedetet hajt végre. Változó, hogy a tette hány embert érint meg és hosszú távon mekkora lesz valójában a hatása. Néha csak a közvetlen környezete tud róla, máskor azonban sokan, például egy egész nemzet vagy földrész is megismerheti, különleges esetekben pedig kormeghatározó ideológiai alappá vagy valamilyen tudományos terület áttörését biztosító elméletté is válhat a munkája. A három égi kulcsterület kiemelkedő fontosságú a Vízöntő korszak nagy tanítóinak és gyógyítóinak a születési képletében. Ezek a lelkek különleges feladattal érkeznek, és potenciálisan képesek arra, hogy a változások hajtóerejévé váljanak. Ugyanakkor minden esetben magukban hordozzák azokat a speciális dilemmákat is, amelyeket meg kell oldaniuk még azelőtt, hogy a képességeikhez hozzáférhetnének. A három égi kulcsterület esetében nagyobb orbiszokat használhatunk, mint az állócsillagoknál – hosszúságban 2°, deklinációban ½ - ¾° – mert az energiamezejük lényegesen nagyobb. Itt is csak a bolygókkal és a tengelyekkel alkotott együttállást (egyvonalban állást) és paralelt vesszük figyelembe.

 

A Galaktikus Központ

A GK a Tejút Galaxis középső területe, amelynek közepén egy négy fényév szélességű szuper-masszív fekete lyuk található. Sok millió más csillagrendszerrel együtt a mi Naprendszerünk is körülötte kering. A csillagok számát mintegy 200-400 milliárdra becsülik a Tejút galaxisban. A GK egy hihetetlenül sűrű energiaörvénylés, amely Philip Sedgewick szerint „briliáns meglátásokat közvetít mindazoknak, akik kapcsolatba kerülnek vele. Ezek a meglátások megvalósulásért kiáltanak. Ez az infravörös információ megmutatja, hogyan engedjük el azt, ami a következő lépésünk útjában van. Amint egy idea megfogan és terítékre kerül, nyitva áll az út az újabb információ számára. Folyamatosan születnek az újabb és újabb meglátások, s így megy végbe a tudat evolúciójának folyamata.” ... A Galaktikus Központ infravörös energiamezője elősegíti azoknak a múlt emlékeknek az elengedését, amelyek megakadályozzák az egyént, hogy továbbhaladjon az életben. Általa megszűnhet a „tudatrekedés” és semmivé foszlik mindenfajta előítélet is.

 

Ha a GK prominens egy képletben, a szülöttnek erős összeköttetése van a magas tudatosság legalapvetőbb forrásával. Különösen gyógyítók képletében található meg, de bárki számára elérhető, aki gyógyulásra szorul, vagy hozzá akar férni az egyetemes bölcsesség egyik forrásához, hiszen ez a mi saját galaxisunk központja. Amint a szülött aktiválni tudja a GK-t, mélyreható változások történnek az életében, mert attól kezdve nyíltan és őszintén képes szembenézni az élet kihívásaival. Sedgewick így írja le, hogyan kezeljük a GK-ból érkező információt: „Nyitott szemmel, éberen figyeljük az információáramlást, és hamarosan elindul a tudatfolyam. Ez az áramlás olyan erőteljes, hogy vetekszik egy galaxis karjának az össz-energiájával, miközben kimondottan logikus és precízen bölcs is egyben. A Galaktikus Központ sosem bizonytalan vagy homályos, a belőle jövő információ mélyre hatoló, egyenes és világos... Csak ülj csendben és figyelj! Tanuld meg befogadni az Univerzum finom esszenciáit és engedd, hogy az inspiráció finom erői beindítsák benned a mennyei bölcsesség akaratát.

 

A transzcendentális olvasatokban a GK a Galaktikus Forrás bölcsességet kiárasztó középpontja, a galaktikus tudat egyik legfontosabb forrása. Akiknek prominens a születési képletében, azok ennek a tudatnak a közvetítői vagy szócsövei, ugyanakkor azonban az „ég és föld” dichotómiájával kapcsolatos dilemmák és választások is jelen vannak a személyiségükben. Az inkarnálódó lélek egy sokdimenziós kozmikus lény, amely azért érkezik a 3Ds valóságba, hogy emberi-fizikai tapasztalatokat szerezzen a test, az idegvégződések, az érzékszervek és az érzelmek által. Ez a valóság annyira foglyul ejtheti a fejlődése során, hogy végül már nem is képes emlékezni kozmikus minőségére. A prominens GK szülöttek azonban szinte mindig tudatában vannak kettős természetüknek, és miközben befogadják a földi sík örömeit és feladatait, erős vágyat éreznek arra, hogy folyamatosan visszanyúljanak az Univerzum forrásaihoz is. A kulcs az egyensúlyon van, amit nagyon nehéz megteremteni, ennek hiányában pedig gyakori szenvedések és csalódások érhetik őket.

 

A Szuper Galaktikus Központ

A Szuper Galaktikus Központ egy elképzelhetetlenül hatalmas szuper-galaxist alkotó galaxis-halmaz központi magja, a számítások szerint egymillió galaxisnak megfelelő tömegkoncentráció. A Hubble űrteleszkóp létezése előtt a SzGK volt az egyetlen ismert szuper-masszív fekete lyuk, de mára már sok ilyet beazonosítottak a csillagászok. Ennek ellenére a SzGK továbbra is megmaradt a legnagyobb jelentőségűnek közöttük. Éppen ezért a transzcendentális olvasatokban hasonló az értelmezése, mint a GK-nak, csupán még erőteljesebbnek és prominensebbnek tartjuk. Philip Sedgewick így fogalmaz róla: „Mindazokban, akik kapcsolatba kerülnek a Szuper Galaktikus Központtal, kialakul egy szuper-masszív éhségérzet. Birtokolni akarnak a világon mindent, vagyis kielégíthetetlenek.” Véleményem szerint ebben az esetben nem is annyira fizikai, mint inkább metafizikai éhségről beszélhetünk, bár eleinte megjelenhetnek nagyon konkrét anyagi vonatkozások is. Ha a SzGK prominens, a szülött késztetést érez arra, hogy kitűnjön, hogy túlszárnyaljon mindenkit, s hogy bármifajta határt átlépjen és elérje a csillagokat. Ez a belső késztetés olyannyira erős lehet, hogy ha nem teljesül, az illető vesztét okozhatja. Legrosszabb esetben elkeseredett és csillapíthatatlan éhségérzetet, legjobb esetben azonban mélyből jövő és mindent legyőző hajtóerőt eredményezhet az életben. Az energia begyűjtése, az erő és hatalom koncentrációja, a tudás akarása, vagy a kapcsolatok és az anyagi javak felhalmozása mindaddig folytatódik, amíg a szülött fel nem fogja, hogy senki és semmi nem szüntetheti meg a benne meglévő belső űrt, ugyanis semmilyen fizikai síkon létező dolog nem tömheti be azt. Bármi, amit a Szuper Galaktikus Központ beszív, darabjaira hullik és teljesen átalakul. Ez az égi kulcsterület úgy működik, mint egy kozmikus anyaméh vagy egy alkimista olvasztótégely, ahol a durva, értéktelen anyag arannyá válik. Ha a SzGK prominens egy képletben, a szülött rendszerint nagyon intenzív személyiség. Mindegy, hogy hol nyilvánul meg, de azt tapasztalhatjuk, hogy előbb-utóbb teljesen átveszi az uralmat az adott életterület fölött. Galaktikus gyógyítók és tanítók gyakran érkeznek ezzel az állással, mert a munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges az az intenzitás, amit a SzGK képvisel.

Sedgewick azt is megjegyzi, hogy a csillapíthatatlan éhségérzet kiváltó oka az, hogy „általában egy gyermekkori lelki trauma húzódik meg a háttérben, amely az önbecsülés sérülésével kapcsolatos”. A transzcendentális karmaasztrológiában még hozzátesszük, hogy ez a trauma többnyire karmikus eredetű, mégpedig olyan karmáé, amely több inkarnáción keresztül gyűlt össze, amely a gyermekkorban szinte bizonyosan ismét felszínre kerül. Hogy mit lehet kezdeni vele? Amint felismerjük ezeket a sérüléseket és traumákat, lehetőség nyílik az elengedésükre. Az Univerzum tudatosságot követel tőlünk: konkrét döntéseket és teljes figyelmet minden egyes pillanatban. Karma akkor és úgy keletkezik, amikor energiával, figyelemmel, vagy erős érzelmekkel tápláljuk, de ha egyszer megoldjuk, vagy elengedjük, teljesen feloszlik. „Amikor az ember a fekete lyuk alapvető jelentéséhez fordul és abbahagyja a pszichológiai vetülettel való birkózást, a lelki feladat megjelenik, készen a gyógyulásra,” álltja Sedgewick. Sok munkába, időbe és energiába telhet, de előbb-utóbb minden mély seb begyógyul, mert szerencsére rendelkezésünkre áll a végső és kimeríthetetlen forrás: a saját lelkünk.

 

Amikor a szülött képes meggyógyítani alapvető karmikus sérüléseit, végre elindulhat egy figyelemre méltó életszakasz, amely általában az első és a második Szaturnusz-visszatérés között veszi kezdetét. Ha a szuper-masszív fekete lyukat sikerül valahogy betömni (és ezáltal megszűnik a permanens éhségérzet), a szülött nagyot léphet előre és univerzális tanítóvá, vagy gyógyítóvá válhat. Mint tanító, az lesz a feladata, hogy feltárja másoknak a rendelkezésére álló alternatív lehetőségeket, a gyógyító pedig képes lesz levenni az emberekről a negatív energiát. Sedgewick szerint „... akiknél prominens a SzGK, azok elképzelhetetlenül nagyszámú ember gyógyításában játszhatnak központi szerepet.” Ebben a vonatkozásban a SzGK elsősorban Chironnal hozható kapcsolatba, hiszen ez az égitest szimbolizálja a karmikus sebeinket, másodsorban pedig az összes szoros orbiszú Kentaurokkal, amelyek a sérülések természetéről adnak felvilágosítást, de feltárják a lehetséges gyógyulás útját is. Mint arra már számos Chironnal dolgozó karmaasztrológus rámutatott, a gyógyulás akkor következik be, amikor a szülött elkezd felfigyelni mások hasonló sebeire. Nincs erősebb gyógyító terület, mint a Szuper Galaktikus Központ. Ahogy Sedgewick rávilágít: „az általunk ismert Univerzumban itt a legerőteljesebb a lélek regenerációjának a lehetősége. Megköveteli tőlünk, hogy lényegre törően foglalkozzunk magunkkal. Nagyon fontos, hogy ezt meg is tegyük, mert elkerülhetetlen! Mindenképpen meg fog történni, a kérdés csupán az, hogy mikor.

 

A Nagy Attraktor

A Nagy Attraktor érdekes területe az égboltnak, amelyet rendkívül idős galaxisok hatalmas tömege alkot. A csillagászok eufemisztikusan úgy aposztrofálják, mint „galaktikus anomáliát”, ahol a tömeg és az energia elképesztő módon koncentrálódni látszik, de valójában senki nem tudja, hogy pontosan micsoda. Annyi bizonyos, hogy folyamatosan és hihetetlenül nagy sebességgel (600 km/sec) szippantja be a szomszédos galaxisokat. Olyan, mint egy hatalmas folyó, amely arra készteti a csillaghalmazokat (pl. a Szűz vagy a Hydra-Centaurus csillagködöket), hogy a magja felé folyjanak. Meggörbíti a teret és az időt, hatalmas gravitációs mezeje pedig meghajlítja a fényt, vagyis sok szempontból úgy viselkedik, mint egy fekete lyuk, de mégsem az, ugyanis nem rendelkezik eseményhorizonttal, mint a valódi fekete lyukak. Tömege kiszámíthatatlan és felfoghatatlan. Bár hatalmas sebességgel távolodik galaxisunktól, a Tejúttól, ezzel egy időben óriási mennyiségű ultraibolya energiát gyűjt egybe, ami viszont közeledni látszik hozzánk. Ahogy Sedgewick leírja: „misztikus és magával ragadó, egyenesen a Teremtő megszemélyesítése!

 

A transzcendentális olvasatokban az égboltnak ez a területe a sorsfelvállalás és a szabad akarat kérdéskörével függ össze. Vajon képesek vagyunk-e gyakorolni a szabad akaratunkat és ennek következtében tudatos döntéseket hozni? Vagy sokkal inkább igaz az, hogy ki vagyunk téve a természeti erők megváltozhatatlan törvényeinek? Sedgewick szerint „Tekintettel a Nagy Attraktor sűrű gravitációjára, úgy tűnik, ez az utóbbi elv érvényesül a Világegyetemben. Ha már egyszer belekerültél, nincs remény! Elkap, foglyul ejt és magába szippant.” Magam nem értek egyet ezzel az állásponttal, magyarázatul pedig a matematikát hívom segítségül. Az „attraktor” fogalma ugyanis jól ismert a modern káoszelméletben, az asztrológia alapvető törvényszerűségei pedig véleményem szerint pontosan leírhatók vele. Attraktornak nevezik azt a pontot, ahol egy kaotikus (rendezetlen) folyamatban az egyensúlyhelyzet létrejön. Olyan területeket vagy időszakokat jelöl, ahol vagy amikor bizonyos folyamatok felgyülemlenek, összesűrűsödnek vagy konvergálnak.

 

A kaotikus rendszerek – az asztrológiához hasonlóan – érzékenyek a kiindulási feltételekre, ugyanakkor rendkívül érzékenyen reagálnak a legapróbb változásra is. Bár az attraktorok végzetes örvénypontként viselkednek, és a Nagy Attraktor is ilyen tulajdonságokat mutat, ez az égi kulcsterület éppen a szabad akarat és a sors közötti kiegyensúlyozó erőket jelképezi azáltal, hogy anyagot és energiát nyel el, de ugyanakkor ki is áraszt magából ultraibolya sugarakat. Ha összehasonlítjuk a másik két területtel, melyek tökéletes fekete lyukak (mindent elnyelnek, ami az útjukba kerül, és nem bocsátanak ki semmit), a NA esetében az áramlás befelé és kifelé egyaránt megtalálható, s ezáltal a tudatos „sorstervezés” folyamatát és lehetőségét szimbolizálja. Az inkarnálódó lélek a legcélszerűbb döntések meghozatala érdekében egyszerre kell, hogy figyelembe vegye a múlt eseményeit, a következményeket, és a jövőben felvállalandó feladatokat. A szabad akarat fontos tényező, de ugyanilyen lényeges az „elkerülhetetlen” dolgok elfogadása is, különösen akkor, ha a lélekfejlődés szempontjából vizsgáljuk a folyamatot. Valójában a „sors” elfogadása a szabad akarat finomhangolásos lehetőségeivel együtt a spirituális fejlődés legjobb módszere, egyszersmind az inkarnáció legfontosabb értelme. Minél tudatosabb a lélek, annál inkább igaz ez a nézőpont, a Nagy Attraktor pedig azt a helyet jelképezi az égbolton, amelyen keresztül a lélek hozzáférhet az ehhez szükséges tudáshoz. Ha prominens a képletben, a szülött általában magasan fejlett lélek, aki meg akarja tapasztalni a „Teremtő hangjára” való ráhangolódást és a vele történő kommunikációt. Mindeközben azonban feltétlenül objektívnak kell maradnia, mert a NA minden spektrumon szabadon áramoltatja az információt, ami azt jelenti, hogy a szülöttnek is képesnek kell lennie az információ fogadására, bármilyen frekvencián érkezik hozzá. Ha jól meggondoljuk, a tudatosság valójában az összes frekvencián történő adó-vevőképességet jelenti, és ez az, amit a szülött tanulni vagy átadni jött ebben az életében. A Nagy Attraktor nem tűri el a szűk látókörűséget, vagy az előítéletes gondolkodásmódot, hiszen a széles látókör a valódi bölcsességhez vezethet el. Éppen ezért általa tanulhatjuk meg, hogy mindig létezik egy másik szempont, egy másfajta megközelítése a dolgoknak, s egy még szélesebb spektrum, mint az eddigiek.

 

NÉV

POZÍCIÓ

ALAPVETŐ FUNKCIÓ

GALAKTIKUS KÖZPONT

Sag. A

Nyilas 27°01

A Tejút szíve. A Galaktikus Forrás központja, amely bölcsességet közvetít. „Ég és Föld” dilemmái, választást igénylő helyzetek.

SZUPER GALAKTIKUS KÖZPONT M87

Mérleg 1°07

A Szuper Galaxis szíve, a szupertudatosság székhelye és kiáradásának forrása. A „soha semmi nem elegendő” dilemmái.

NAGY ATTRAKTOR

Norma csillagköd

Nyilas 14°08

Galaktikus anomália, óriási tömeg- és energiakoncentráció. A „Teremtő” hangja, a Világegyetem Forrása, a kozmikus egyensúly székhelye. A sors és a szabad akarat dilemmái.

 

Mindhárom égi kulcsterületben az a közös, hogy olyan energiaörvényeket hoznak létre, ahol elnyelődik és transzmutálódik a fizikai anyag: elgörbül a tér, megszűnik az idő, dimenziók nyílnak ki és megtörténik a teljes átlényegülés. Ezek az örvények magukba szippantják a túlhaladott, kiüresedett energiamintázatokat, s mindazt, ami megmerevedett és képtelen a megújulásra. A nyomukban pedig új gondolatformák, ideák, elképzelések, viselkedési formák törhetnek a felszínre. Ha a három égi kulcsterület közül bármelyik prominens egy születési képletben, a szülött képes arra, hogy maga is a szükséges változásokat kikényszerítő erővé váljon a Földön. A fizikai szinten elképzelhetetlenül sűrű és tömör energiaörvénylések, a metafizikai szinten pedig holisztikus tudást közvetítenek mindazoknak, akik kapcsolódnak hozzájuk. Megmutatják, hogyan lehet megszabadulni mindattól, ami eltorlaszolja a jövőt és az új lehetőségeket, s a segítségükkel láthatóvá válik a következő lépés.