Nyelv választó

Login Form

Robin Williams és a depresszió transzcendentális asztrológiai jelölői

Nemrég röppent világgá a hír, hogy az Oscar díjas színész, Robin Williams életének 63. évében, 2014. augusztus 11.-én meghalt. Régóta kínozta depresszió, s a pletyka szerint önkezével vetett véget a szenvedésének. Szomorú történet, hiszen remek filmekben láthattuk (örök kedvencem a Holt költők társasága), ráadásul kimondottan szeretnivaló személyiség volt. Rendezett kapcsolatban élt, és utolsó üzenete a lányának szólt, vagyis nem nevezhetjük magányosnak sem. Akkor miért? Vajon miért dobja el magától az életet egy olyan művész, akit szeretet és csodálat vesz körül? Nem tudhatjuk bizonyosan, hiszen kívülről nézve mások gondjai mindig könnyebbnek tűnnek, mint a sajátjaink. A gyakorló karmaasztrológust azonban sokkal inkább az a kérdés izgatja, hogy vajon látható-e a depresszió és a halálvágy a születési képletben?

 

Hagyományosan a következő elemeket tekinthetjük „depresszió jelölőknek”:

 • Bak Hold ‒ ez talán a legklasszikusabb, hiszen közismert, hogy a Bak holdjegyűek hajlamosak a búskomorságra. A Bak szülöttről elmondhatjuk, hogy következetes, kitartó, szorgalmas és lelkiismeretes, amely remek tulajdonság-halmaz a mai felületes világban. A Hold azonban a lélek szimbóluma, asztrológiai jegye a lelkület jellegzetességeit írja le, a Bak Hold pedig kimondottan szorongó, mert hatalmas megfelelési kényszer vezérli.
 • Halak Hold ‒ miközben nem jelez egyértelmű lelki gondokat, ez a holdjegy a legérzékenyebb mind közül. A Halak személyiségnek a legnehezebb elviselni azt, hogy fizikai testen kell inkarnálódni; azt vallják, hogy a test a lélek börtöne. Pszi-szivacsként magukba szívják a környezet gondjait és szorongásait, s egy idő után már nem is képesek különbséget tenni, vajon mi a sajátjuk és mi tartozik másokhoz. Robin Williams Holdja a Halakban áll, amely ugyancsak hajlamossá tehette a depresszióra, hiszen a legérzékenyebb jegyről van szó, de önmagában ez még kevés.
 • HoldSzaturnusz fényszögek ‒ ezt a kapcsolatot nevezi az asztrológia „depresszió fényszögnek”, mert az ösztönös szorongást szimbolizálja, s a lelkierő és a lelkiismeret furdalás témakörei köthetők hozzá. Különösen a kvadrátok és az oppozíciók jeleznek lelki gondokat, de még a jó fényszögek is hozhatnak szorongást. Robin Williams képletében nem találunk ilyet, de van egy Nap‒Szaturnusz szextilje, ami viszont a tudatos szorongásait és a megfelelési kényszerét erősíthette.
 • Erőteljes Szaturnusz állások ‒ a Szaturnusz a Karma ura, a Küszöb őre. Az utolsó a látható bolygók között, a régiek azt gondolták, hogy téren és időn uralkodik, mögötte pedig a káosz található. A földi sík korlátjait és nehézségeit, a megtanulandó életleckéket szimbolizálja, s ha blokkol valamilyen lényeges pontot a horoszkópban, vagy ha a szülött úgy éli meg, hogy a feladatok túlságosan nehezek, akkor bizony okozhat depresszív periódusokat. Elsősorban akkor blokkol, ha az Aszcendensen áll, vagy ha valamelyik személyes bolygóval alkot fényszögkapcsolatot. Robin Williams Szaturnusza a szabadon felénk áradó örömök életterületét szimbolizáló 11. házban található, ami bizony korlátozhatta abban, hogy boldogságot találjon.

Láthatjuk, hogy már a hagyományos eszközök is jeleznek bizonyos hajlamot a depresszióra, a karmaasztrológusnak azonban ez kevés, ezért nézzük meg, hogy vajon találunk-e mást is, ha bevetjük a transzcendentális eszköztárat.

Találunk bizony!

 • A Nap kozmikus helyzetének vizsgálata ‒ a Nap magát a személyiséget, az életerőt és az egófejlődés irányát szimbolizálja a horoszkópban. Robin Williams képletében a Nap a 9. házban áll, amely hagyományosan a felsőbb tanulmányok, nagyobb utazások, világnézet, hitrendszer, és a külföld témaköreit jelöli. A karmaasztrológiában ezt tekintjük az egyik legnehezebb Nap-állásnak, mivel a szülött egész életében képtelen „itt lenni”. Nem találja a helyét, nem érzi magát otthon sehol a Földön, ezért gyakran külföldre megy, de súlyosabb esetben ‒ különösen vizes jegyű Napnál ‒ a lélek egyszerűen bezárkózik egy önmaga által teremtett világba és többé ki sem jön belőle. Nem véletlen, hogy autisták képletében gyakori ez az állás. Bár a Rákban áll a Napja, Robin Williamsnél szerencsére nem alakult ki ennyire súlyos állapot, de nagymértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy nem igazán találta a helyét. A Nap fényszögei arról adnak felvilágosítást, hogy mennyire erőteljesen kötődik valaki a fizikai világhoz. A színész Napja alig kapcsolódik pontos fényszögekkel a többi égitesthez, ezért egyrészt életének első harminc évében bizonyosan „kereste önmagát”, másrészt később is nehezen kötődött a hétköznapi valósághoz. Ugyanakkor felértékelődnek a meglévő fényszögek, amelyek közül a legelső a Nap-Szaturnusz szextil. Ha tűz-levegő jegyekben jönne létre, akkor a nyugodt, biztonságos személyiség-fejlődést segítené, mivel azonban víz és föld jegyet köt össze, növeli az érzékenységet és a sérülékenységet. A Nap-Chiron kvinkunx a következő fényszög, amiről később lesz szó.
 • A személyiség-jelölők elemei ‒ a karmaasztrológiai olvasatokban a test‒szellem‒lélek hármasát az Aszcendens, a Nap és a Hold szimbolizálja. Elemeik meghatározzák azokat a pszichológiai módozatokat, amelyek jellemzőek az egyénre. Robin Williams mindhárom személyiség-jelölőjét víz jegyben találjuk, ami rendkívül érzékennyé tehette. Aszcendense Skorpió, ami titokzatoskodó, rejtőzködő, ugyanakkor borongós, féltékeny vagy keserű személyiséget is jelezhet, Napja a Rák végén (a harmadik dekánban) Rák-Halak tudatot, Holdja pedig eleve Halak lelkületet hordoz, vagyis kivételesen érzékeny kombinációt kapunk. A vízjegyeket gyakran félreértik a laikusok, mert azt gondolják, hogy az érzelmek és empátia eleme csak jó tulajdonságokat hordozhat. De gondoljunk csak a tengerre: ha a parton állunk, csodaszép a víztükör és a napfény játéka, a mélyben azonban szörnyű drámák zajlanak, amiből semmit sem észlelünk. A vizes személyiség pontosan ilyen, s a békésnek tűnő felszín gyakran iszonyú lelki traumákat rejt.
 • Születéskori holdfázis ‒ a születés pillanatához tartozó holdfázis megmutatja, hogy az inkarnálódó lélek éppen hol jár a nagy inkarnációs ciklusban, amely rendszerint valamilyen „nagy témáról” szól (mint például a szeretet-gyűlölet, erő-erőtlenség, hatalom-gyengeség, tudás-tudatlanság, vagy cselekvő képesség-kiszolgáltatottság párosai). Azt sosem látjuk, hogy vajon „hányadik” földi inkarnációt töltjük éppen, de ez nem is lényeges, mert az időnek csak a 3D-s valóságban van szerepe. A magasabb szférákban az idő ciklikus: a lélek középen áll, és bármilyen irányban kitörhet, ha a tapasztalás törvénye ezt kívánja tőle. Nyolc Holdfázis létezik, amelyek alapján három típusú inkarnációt különböztethető meg. Vannak tanulók (Újhold, Holdsarló, Első Negyed, Telő Hold), tanítók (Telihold, Fogyó Hold), és mesterek (Utolsó Negyed, Fekete Hold). Robin Williams születési holdfázisa a Telihold végén található, ami azért érdekes, mert alapvetően a tanítók „ragyogni vágyó” csoportjába tartozik. Ez a típus kimondottan jól érzi magát, ha reflektorfényben vagy színpadon állhat, de mivel a színész a Telihold utolsó napján született, a Hold fénye már hanyatlóban van. Gyakran megfigyeltem, hogy ezek a lelkek nem elégszenek meg az élet nyújtotta lehetőségekkel. Másra, többre, nagyobbra vágynak, és ha nem érhetik el azt az álmot, amit a lelkükben őriznek, gyakran boldogtalanná válnak.   
 • Chiron ‒ ez az égitest írja le a karmikus sebek alapvető jellegét. Jegye megmutatja, hogy hogyan szereztük őket, háza pedig azt, hogy mely életterületeken. Ha nagyon prominens, akkor azt jelzi, hogy az előző életek nehéz tapasztalatait nem sikerült megfelelően feldolgozni vagy elengedni. Robin Williams képletében két lényeges Chiron‒kapcsolódást is találunk, amelyek meghatározóak: a Nap‒Chiron kvikunx a személyes karmikus sebek meglétét, a Szaturnusz‒Chiron változó kvadrát pedig az el nem engedett, frusztrációt és szorongást okozó mély sérelmeket szimbolizálja. A három égitest egy változó Kismozdonyt hoz létre. A Kismozdonyokat három, egymással pontosan kapcsolódó fényszög hozza létre: egy kvadrát (napi konfliktusok által létrejövő hajtóerő), egy szextil (termékeny lehetőségek), és egy kvinkux (karmikusan megoldatlan témák). A színész esetében a Kismozdony a Napra, vagyis az egófejlődésre hat, és mivel gyakorlatilag csupán ez a két fényszöge van, rendkívül lényeges. (Találunk ugyan még egy tág és távolodó kardinális kvadrátot a Sedna-tól, de azzal nem jön létre konfiguráció, mert nem zárnak az orbiszok).

 

 

 • Releváns aszteroidák és kentaurok ‒ a transzcendens égitestek közül a Melancholia nevű (5708-as számú) aszteroida köthető a leginkább a depresszióhoz. Robin Williams horoszkópjában ez az égitest éppen szemben áll a Napjával, vagyis a szellemi fejlődését nagymértékben meghatározta. Halálának napján pedig az égbolton éppen átvonulóban ugyanez az aszteroida pontosan szembe került a Holdjával (a spirituális esszenciájával). Mivel az aszteroidák átlagos keringési ideje 4 év körül van, értelem szerűen négyévente megtörténik ez az állás, ennek ellenére nagyon érdekes, hogy „véletlenül” éppen aznap volt pontosan szemben a színész születési Holdjával. Ugyanakkor létezik egy Robinwilliams nevű aszteroida is (12820-as számú), amely a színész Aszcendensén található (ezért nevezték el róla), halálakor pedig a Szolár ív képlet MC-IC tengelyére vetett kvadrátot.
 • Ezek mellett még jó néhány pontos orbiszú (1‒ ½ 1 fokon belül álló) aszteroida és kentaur árnyalja a képet. A transzcendentális olvasatokban az aszteroidák a személyes karmikus szintet szimbolizálják ‒ képességeket, helyszíneket, korokat írnak le ‒, a kentaurok (a Kuiper-öv lakói) pedig a karmikus sebek természetéről adnak felvilágosítást. A Naphoz a következők kapcsolódnak szoros konjunkcióval: Memoria (kiváló emlékezet), Sphinx (okkult titkok), Icarus (az akadálytalan szárnyalás vágya), Asclepius (gyógyulás), és Psyche (lélek). A Jupiteren az Eros áll (a vágy teremtőereje), a Merkúron a Haumea (feminin termékenység), a Vénuszon Niobe (fájdalmas anyaság). Mindezekből látszik, hogy Robin Williams a női inkarnációiban megtapasztalt dolgokkal nem volt képes mit kezdeni ebben az életében ‒ annak ellenére sem, hogy művészként jóval nagyobb szabadsággal rendelkezett (játszott például női szerepeket is, pl. a Mrs. Doubtfire című filmben).
 • Releváns állócsillagok ‒ fontos észben tartani, hogy míg a bolygók, aszteroidák és kentaurok a Naprendszer lakói, a csillagok az Univerzum részei (ezért is tartom tökéletesen értelmetlennek, ha bolygó-kapcsolódásokkal próbáljuk értelmezni őket). A transzcendentális fejtésekben az állócsillagok olyan alternatív világokat szimbolizálnak, ahova a lélek szintén inkarnálódhat, hogy egyrészt meggyógyuljon a földi sebekből, másrészt különleges képességek birtokába kerüljön. Csak a nagyon szoros (1°-on belüli hosszúsági, és ¼°-on belüli deklinációs) konjunkciókat érdekes figyelembe venni, és mivel a legtöbb csillag nem az Állatövön helyezkedik el, hanem szanaszét az égbolton, sokkal pontosabb, ha az „együttállás” helyett az „egyvonalban állás” kifejezést használjuk.
 • Robin Williams aszcendensén két állócsillagot is találunk. Az Alphecca, az Északi Korona alfa csillaga, olyan feminin életeket jelez, amelyekben a lélek megtanult örülni mindannak, ami nőies termékenységet feltételez ‒ a férfi inkarnációkban viszont, különösen ha macsó jellegű, nincs nagy segítségére a szülöttnek. Az Acrux világa, amely a Déli Kereszt konstelláció alfa csillaga, arra készíti fel a lelkeket, hogy képesek legyenek elfogadni a földi lét kereszt-hordozó jellegét és elfogadják a fizikai sík terheit. Az inkarnálódó lélek ugyanis szinte mindig veszteség-élményként éli meg a megtestesülést, hiszen sokdimenziós kozmikus lény. Ugyanakkor azt is lényeges rögzíteni, hogy a földi sík egy nagyon vonzó világ, mert az érzékszerveink azonnali visszacsatolást (örömöt és fájdalmat egyaránt) lehetővé tesznek. Ez a két állócsillag már önmagában hordoz bizonyos ellentmondásokat, amelyeket sokkal könnyebb lett volna egy női élet során feloldani.
 • A következő prominens állócsillagot a színész Vénuszával egyvonalban találjuk, amely az Oroszlán delta (negyedik legfényesebb) csillaga. Maga az Oroszlán konstelláció a „királlyá válás” világait hordozza, a Zosma pedig az a hely, ahol a lélek a megtöretést heveri ki. A Vénusszal azt szimbolizálja, hogy a szülött sok olyan inkarnációt élt át, amelyben sérültek a pénz- vagy örömszerző funkciói, a nőisége és a harmóniára való képessége. A Zosma-n megtanulhatta, hogyan kezelje ezeket a sérüléseket, a baj csak az, hogy egy magasabb dimenzióban megszerzett képességet nagyon nehéz a 3Ds valóság paraméterei közé elhelyezni. Mivel a Vénusz eleve együtt áll a Leszálló holdcsomóval (karmikus sorstapasztalatok összessége), az állás még hangsúlyosabban hordozza az előző életek sebeit és a gyógyulás nehézségeit.
 • Robin Williams Jupiterével az Alpheratz, az Andromeda feje áll egyvonalban, amely a szabadság és a mozgásvágy szimbóluma. A színész képletében a Kos Jupiter az 5. házban áll, kvadrátban a Rák Mars-Uránusz konjunkcióval, amelyek az Aszcendenssel egy kardinális víz Mozdonyt hoznak létre. A Mozdonyokat egy trigon (áldás), egy kvadrát (napi konfliktusokat eredményező erő) és egy kvinkunx (karma) hozza létre, ez a Mozdony pedig hajtóerőt (kardinális kvadrát) és beleérző képességet (víz trigon) jelez, amely összeköti a külső személyiséget (Aszcendens), a változtató-erővel párosult akaraterőt (Uránusz-Mars) és a szerencsét (Jupiter). Ez a konfiguráció már önmagában is magyarázatot adhat arra, hogyan válhatott Robin Williams a XX. század meghatározó színészévé, hiszen az Alpheratz azt is lehetővé teszi, hogy a szülött a sokszorosára növelje eredeti mozgásterét és szabadságvágyát ‒ amit ráadásul legutolsó földi pillanataiban is megőrzött, hiszen önkezével vettet véget életének.

 

 • A Holdcsomók, vagyis a Karma-tengely ‒ a Leszálló holdcsomó a megélt karmikus sorstapasztalatokat szimbolizálja, míg a Felszálló a mostani életben vállalt feladatokat. Robin Williams Leszállója a Szűzben a Vénusszal áll együtt, ami azt sugallja, előző életeiben már megtapasztalta a női minőséget, a szerelmet, a pénz- és harmóniateremtő képességet. A Halak Felszálló holdcsomón a Holdat találjuk, amely egy női képletben az anyaságot hangsúlyozná, de mivel a Hold a lélek (a spirituális esszencia) szimbóluma, fordíthatjuk úgy is ezt az állást, hogy a szülöttnek a saját lelkét kell önmaga előtt feltárnia. Ez bizony nehéz falat még egy Skorpió Aszcendensnek is, hiszen a Skorpiók valóban hajlandóak felfedezni tudattartalmaik legmélyebb rétegeit, de nem biztos, hogy képesek el is viselni mindazt, ami a felszínre tör. Lehet, hogy Robin Williams jobban járt volna, ha a színészet helyett pszichológusnak vagy alternatív gyógyítónak áll, mert akkor kevésbé szembesült volna mindazzal, amit önmagában nem volt képes elfogadni.
 • A Naphoz pontos fényszöget vető transzcendens égitestek ‒ ez a szint a transzcendentális karmaasztológián belül is a legmagasabb minőséget képviseli, és csak azoknak érdemes próbálkozni vele, akik már átestek a megfelelő képzésen. A következő aszteroidák és kentaurok állnak a jegyek 27-29 fokain (vagyis a Nap állásához képest maximum 1 foknyira):
 •  Bika: Sila-Nunam (sorsfordulópontok tudatos értelmezése)
 •  Ikrek: Logos (szavak általi teremtés), Orcus (rejtett kincsek)
 •  Oroszlán: Deucalion (az újrakezdés képessége)
 •  Méreg: Osiris (pokoljárás, halálvágy), Celestia (égi segítség)
 •  Skorpió: Merlin (mágia), Aura (érzékfeletti érzékelés)
 •  Halak: Lachesis (a sors tudatos vállalása), Chaos (őskáosz, a „bármi lehetséges” elve)

Ezek az égitestek mind hatással voltak Robin Williams egófejlődésére azáltal, hogy egy komplex fényszögkép halmazt alkottak a Napjával. A Rák Nap, a Mérleg Osiris-Celestia konjunkció és a Skorpió Merlin-Aura konjunkció egy kardinális víz Mozdonyt hoz létre, vagyis már a második Mozdony-típusú konfigurációt találjuk a Napján, amely egyébként szinte fényszögtelen. Ez a fényszögkép általába hatalmas hajtóerőt kölcsönöz, a lélek képes nagyokat álmodni és rendszerint el is ér mindent, különösen akkor, ha a Napját éri. Azonban sosem mindegy, hogy milyen égitestek alkotják, és a színész esetében a Kismozdony és a Mozdony is meglehetősen karmikus elemekből áll: fájdalmakkal (Chiron), korlátozottság-érzéssel (Szaturnusz), halálvággyal (Osiris), felsőbb dimenziós késztetésekkel (Celestia, Aura), és a természeti erők alakításának igényével (Merlin) terhes.

A Naphoz menő szoros orbiszú transzcendens égitestek egy víz-föld Sárkányt is létrehoznak (Skorpió Merlin, Aura, Halak Lachesis, Chaos, Bika Sila-Nunam), ami amellett, hogy érzelmi mélységet biztosít (nem mintha nem lenne elegendő már maga az a tény, hogy mindhárom személyiség jelölője vízjegyekben áll), bizony hordozza azt a lehetőséget, hogy saját sorsát a kezébe véve akár drasztikus megoldásokat alkalmazzon. A Sárkány horgony-pontján (csúcsszögén) ugyanis a Sila-Nunam nevű kentaur áll, amely a racionális ‒ vagyis hideg fejjel meghozott ‒ döntésképességet szimbolizálja sorsfordító életesemények során. Ez az égitest a káoszelméletben ismert „bifurkációk” ‒ elágazási pontok ‒ felismerését teszi lehetővé, vagyis azt a téridő momentumot szimbolizálja, amikor csalhatatlanul felismerhetjük, hogy elérkeztük egy útelágazáshoz, ahol hideg fejjel érdemes dönteni, mert ha az egyik lehetőséget választjuk, a másik bizonyosan örökre elvész. A legtöbb ember alkalmatlan erre, vakon él és gyakran utólag sem ismeri fel, hogy egy adott döntésével teljesen más irányba lökte az életét. Robin Williams azonban rendelkezett ezzel a képességgel, nem véletlen tehát, hogy a legdrasztikusabb megoldást választotta.   

A transzcendentális karmaasztrológia eszköztára sokkal pontosabban képes megmutatni, hogy mi miért történik. Persze, ez nem jelenti azt, hogy valaminek bizonyosan így kellett történnie, de ha már megtörtént, a „miért”-re adott válasz tisztábban értelmezhető. A színész lelke pedig már odaát van és szabadon lebeg egy szebb dimenzióban ‒ nyugodjék békében!

Griga Zsuzsanna

Karmaasztrológus