Nyelv választó

Login Form

A skót népszavazás

Rendkívül izgalmas téridő pillanatra esik a skótok függetlenségét meghatározó népszavazás. Ha csak abból indulunk ki, hogy csütörtök van, a Jupiter napja, akkor máris szerencse övezi az eseményt, viszont a 18-as szám a tarot Nagyarkánumában a Hold lapja, ami hagyományosan a bizonytalan, nehéz utat szimbolizálja.

Az Edinburghra reggel 7 órára kiszámolt képletben az Aszcendensen a gyakorlatilag teljesen fényszögtelen Szűz Nap emelkedik (fontos téridő pillanat, de a döntést meghozók egyedül vannak). Ilyen esetekben a létrejövő fényszögek felértékelődnek, hiszen csak az képes működni, ami van, márpedig itt csupán olyanokat találunk, amelyek transzcendens égitestekhez futnak. Ugyanakkor a Vénusz is emelkedőben van, de a rejtett, láthatatlan ügyek házába, a 12.-be kerül és szemben áll Chironnal, a Szűz új uralkodójával (egy karmikusan szerzett érzelmi-anyagi seb aktiválódik). Mindeközben a régi uralkodó, Merkúr együtt áll a Mérlegben a Felszálló holdcsomóval (ami azt a bizonyos “fated moment”-et szimbolizálja, de azt is, hogy a mai nap hosszú időre meghatározza a karmikus folyamatokat). Ha megvizsgáljuk, milyen transzcendens égitestek alkotnak fényszöget a Nappal, a következőket találjuk:

- A Kos Pelion-Arachne-Industria hármas konjunkció egy kvinkunxot alkot vele: az otthon, az élet szent hegyének megőrzése (Pelion) vakmerőséget, sőt istenkísértést (Arachne) és gyakorlatias racionalitást (Industria) igényel. Tőlük csupán két foknyira áll Eris, a drasztikusan megváltozó külső körülmények jelölője, amely azt sugallja, valami végérvényesen megváltozik.

- A Bika Sedna (a szétdarabolódás általi teremtés kentaurja) egy trigont hoz létre a Nappal és az Aszcendenssel. Ez a fényszög azt jelzi, valami teljesen új teremtődik meg, ha megtörténik a szétesés.

- A Szűz Toro (bátor küzdelmek) együttáll a Nappal, amely harcot és energiát kölcsönöz a téridő pillanatnak.

- Az Ikrek Phaeton-Cruithne-Principia hármas konjunkció talán a legérdekesebb, mivel egy változó kvadrátot vet a Naphoz, vagyis új helyzetet, megoldandó feladatot és változtatást sugall. Phaeton a kataklizmák jelölője, Cruithne az öröklött törzsi hagyomány aszteroidája, Principia pedig az elvek istennője, s e három égitest leírja a skótok elképesztő vergődését tradicionális szabadságvágyuk és a gazdasági zsarolás fenyegetései között.

A képlet többi állása is sokatmondó. Az elmúlt napok fogadalom-fényszöge (Szaturnusz-Vesta konjunkció) a Skorpióban (mély és végzetes érzelmek), a Juno-Vesta víz trigon (koncentrálás egy kapcsolatra, vagy szerződésre), és a kardinális Karma-ketrec (Mérleg‒Kos holdcsomók és Rák Juno T kvadrát) még mindig nagyon pontosak, ráadásul az ereje teljében lévő Rák Hold a szavazás kezdetén éppen a Junoval alkot konjunkciót. Ez a Karma-ketrec már önmagában is hordozza a téridő pillanat feszültségét és azt az alapvető (kardinális) kérdést, hogy vajon a szerződéses viszony fenntartása előnyösebb-e, vagy a saját út követése. A Szaturnusz–Leszálló Holdcsomó kvinkunx, amelyben a Karma Ura pontos karma-fényszögekkel kapcsolódik a karmikus sorstapasztalatokat és sorsfelvállalást szimbolizáló pontokhoz, létrehoz egy valódi „bifurkációs” téridő pillanatot: választani kell két lehetőség, két út, két sors között. A Hold-Merkúr kvadrát pontosan leírja érzelem és értelem ütközését, ráadásul a Mérleg Merkúr szoros állású transzcendens égitestekkel alkotott konjunkciói tovább cizellálják a talányt. Kassandra azt szimbolizálja, a jóslatok ugyan igazak, de senki nem hisz bennük, Rhadamanthus viszont az újjászületéshez elengedhetetlenül szükséges bölcsesség jelölője. A Mérleg Felszálló holdcsomón további két égitestet találunk: Achilles a sérülékenységre, míg Haumea a folyamatosan megújuló feminin termékenységre utal. Az Oroszlán Jupiter a Skorpió Cereshez (gondoskodó elv, otthonteremtés) vet egy fix kvadrátot (régi, mélyen megcsontosodott karmikus ügyek, amelyeknek a lebontása még el sem kezdődött), a Kos Uránuszhoz pedig egy tűz trigont (gyors, különleges, szerencsét igénylő változások), amely által egy fix Mozdony jön létre. A Mozdonyok közül ez a legkevésbé mozgékony, de azért hajtóerőt és kitartást kölcsönöz a téridő pillanatnak. Ceres ugyanakkor együtt áll Ceto-val, a toxikus érzelmeket szimbolizáló kentaurral, ami jelezheti, hogy végül az érzelmek kerekednek felül.

Hogy mi lesz? Rendkívül kétesélyes a téridő pillanat, de véleményem szerint az igenek fognak egy paraszthajszállal nyerni. Ha pedig mégsem, a változás akkor sem kikerülhető, vagyis szinte bizonyosan tovább növekszik az Egyesült Királyságon belüli politikai és gazdasági függetlenedésük.

Én mindenesetre drukkolok a skótoknak, ha ugyanis kiszabadulnak az angolok és az Unió szorításából, egy-két éven belül sokkal jobban fognak élni, még akkor is, ha saját valutát kell létrehozniuk, ami persze nem lesz egyszerű a globális pénzhatalmi rendszer miatt.

***

Közben megszületett az eredmény: a skótok nagy többséggel a szakadás ellen szavaztak, ennek ellenére gyakorlatilag mindent elértek, amit akartak. Izgalmas volt figyelni, hogy még az utolsó napokban is egyre több engedményt zsaroltak ki a britektől annak fejében, hogy bent maradnak az államszövetségben. A lehető legjobb eredmény született, mert azt mutatta meg, hogyan kaphatja vissza egy nép a szuverenitását szakítás nélkül, ami példát mutathat az erdélyieknek, a katalánoknak, a baszkoknak is. Az is tény, hogy az eredmény visszafordíthatatlan folyamatokat indított el Európában, méghozzá békés és civilizált módon.