Nyelv választó

Login Form

2016 bolygó állásai és asztrológiai eseményei

Lassan magunk mögött hagyjuk az idei nehéz és rendkívüli történésekkel teli évet és ismét megfogalmazódik bennünk a kérdés, vajon milyen lesz a következő, s vajon jobb lesz-e, vagy rosszabb, mint a tavalyi? Vajon fokozódik-e rajtunk a nyomás, amely egyrészt a megfelelés belső igényéből táplálkozik, másrészt a külső feszültségek kihívásaira adott válaszok láncolatából áll össze, vagy végre sikerül nyugalmat, biztonságot teremtenünk? Folyamatosan többek, jobbak, gazdagabbak és szerencsésebbek akarunk lenni, mint a korábbi időszakunkban, mert a modernkor ideológiai mítosza azt sugallja, az állandó fejlődés alapvető követelmény a boldoguláshoz. Sajnos éppen ez a felfogás okozza alapvető boldogtalanság–érzetünket is. Miközben valóban lényeges, hogy ne ragadjunk bele egy unalmas vagy korlátozó élethelyzetbe, a boldogságot sokkal inkább a megállapodottság és nem a változás–változtatás kettőse hozza el. Annyi bizonyos, hogy csendesebb és nyüzsgőbb időszakokra egyaránt szükségünk van, amelyek váltakozva kell hogy álljanak a rendelkezésünkre, különben belefáradunk a semmittevésbe vagy a túlzott pörgésbe. Rendszerint akkor érezzük jól magunkat, ha a helyünkön vagyunk, és akkor változtatunk, ha valami nincs teljesen rendben. Az is nagyon lényeges, hogy a belső békét izoláltan szinte lehetetlen megteremteni. Együtt kell rezegünk az Univerzummal, és ha sikerül ráhangolódnunk a külső folyamatokra, sokkal könnyebben elérhetjük azt, amit szeretnénk. „Go with the flow”, tanácsolja a transzcendens filozófia, ami úgy fordítható le, hogy „ússz az árral” vagy „lovagold meg az áramlást” – vagyis minden esetben használd ki a kozmikus hatásokat, hangolódj rájuk és ne ellenükben cselekedj.

Vajon az újesztendőben milyen folyamatokat támogatnak a csillagok? Mennyire lesz mozgalmas, változásokkal teli az időszak? Lesznek-e szerencsés hatások, amiket érdemes kihasználnunk?

A tavalyi évre a kardinalitás volt jellemző, hiszen az évtized legfontosabb fényszöge, az Uránusz-Plútó kvadrát (robbanásszerű, gyökeres átalakulás) kardinális jegyekben jött létre, és a Holdcsomópont tengely is a Kos-Mérleg jegyekben járt. A kardinális energia az indító erőt és a kezdeményező készséget támogatja elsősorban: bátor, merész, sokszor meggondolatlan cselekedetekre sarkall. Az újesztendőben szép lassan távolodni kezd az Uránusz, és ahogy kikerül a kvadrát hatótávolságából, kevésbé érezzük majd a hatását. Annál is inkább, mert új világ–fényszögek pontosodnak be, ráadásul az energetikai minta is átalakul. Ebből a szempontból a három legfontosabb esemény már 2015 utolsó harmadában megtörtént:

-  A Jupiter elhagyta a tüzes, kreatív Oroszlánt és a szolgálatkész Szűzbe lépett.

-  A Szaturnusz kijött a mély érzésű, birtokló Skorpióból és bement a tüzes, jövő orientált Nyilasba.

-  A Holdcsomók pedig kihátráltak a Kos–Mérleg polaritásából és beléptek a Szűz–Halak jegyekbe.

Mit jeleznek ezek a váltások? Hatalmas, mélyre ható változásokat, hiszen a kardinális hangsúly megszűnt, és a változó jegyek kezdenek dominálni. Magát a gyökeres változás kezdetét persze egyértelműen az Uránusz–Plútó kvadrát szimbolizálta (Uránusz a robbanásszerű változások, a szabadságvágy, a káosz és az anarchia bolygója, Plútó pedig a teljes átalakulást jelképezi). Amikor ez a két égitest összekerül, tektonikus hatásokkal számolhatunk az élet minden területén. Drasztikus gazdasági, pénzügyi, társadalmi és geo-politikai változásoknak lehettünk már eddig is tanúi, és ugyanez fog folytatódni 2016-ban, a folyamatok azonban még kiszámíthatatlanabbak lesznek a változó jegyek dominanciája miatt. Sajnos egyre erősödik bennem az érzés, hogy mire minden lezajlik, nem fogunk ráismerni arra a világra, ami kialakulóban van, annyira más lesz minden, mint eddig.

A 2016-os polgári év „születési” képlete

A mai asztrológusok rendszerint elfogadják a polgári időszámítást, vagyis attól a pillanattól számolják az újesztendőt, hogy Szilveszterkor éjfélt üt az óra. Pedig ez a felfogás egyrészt rendkívül mechanikus olvasatokat eredményez (a Budapestre kiszámolt aszcendens mindig Mérleg, a tengelyek mindig kereszt kvadrátot alkotnak), másrészt elveszítjük azt a szakrális csodát, amit a valódi újév, a Nap Kosba lépésének pillanata hordoz. Miközben elfogadom, hogy a polgári időszámításnak megfelelően élünk, számomra karmaasztrológusként nagyon lényeges az utóbbi téridő pillanata is. Ennek a cikknek a terjedelme azonban nem teszi lehetővé, hogy mindkét képletet részletesen elemezzünk, nézzük ezért a január 1.-i állásokat, vajon milyen hatások szűrhetők le belőle!

 

Ha vetünk egy gyors pillantást az újév születési képletére, azonnal szembetűnik, hogy az Uránusz – Plútó kardinális kvadrát bizony még mindig nagyon szoros, másfél fokos orbiszban áll, vagyis továbbra is számítanunk kell tektonikus hatásukra. Ha csupán a menekült kérdést és Európa szemmel látható identitás válságát nézzük, egyértelműen látszik, hogy ha nem változtatunk, vége lesz annak a világnak, amelyet eddig a magunkénak ismertünk. Ezt erősíti az a tény, hogy az Uránusz a VII. házban áll (kapcsolatok és nyílt ellenségek), a deszcendens ura a Mars pedig az I. házban (választott életút). Érdekes ez a kozmikus helyzet, mivel a Mars a Mérleg jegyében exilben van, tehát nem tudja megfelelően kifejteni a hatását, ereje tompított és visszafogott. A karmaasztrológiában azonban kissé másként tekintünk az exilben lévő égitestekre, ezeket ugyanis akkor lehet jól működtetni, ha nem a saját hasznunkra, hanem mások érdekében mozgósítjuk. Egy Mérlegben járó Mars éppen ezért kedvez az okos, megfontolt diplomáciának, s mivel az égitest jócskán elhagyta már az Uránuszhoz vetülő oppozíciós pontot, azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy a közvetlen háborús veszély remélhetőleg elmúlt. Az I. házba kerülő Mars ráadásul szabad cselekvési erőt kölcsönöz a téridő pillanatnak, amin azonban sokat ront, hogy a Bak legvégén haladó Merkúrral egy nagyon pontos kvadrátot alkot. A nehéz Merkúr–Mars fényszögek a szavak általi sebzés–sebződés lehetőségeit hordozzák, ami abszolút nem kedvez a békés megoldásoknak. Érdekes módon mindkét égitest „anaretikus” fokon, vagyis a jegy legvégén áll, amely a karmaasztrológiai értelmezés szerint azt jelzi, egyik sem képes valamilyen megrekedtségen túlhaladni.

Vajon a két fényadó kozmikus helyzete segíti-e a megoldást, ad-e támpontot arra, hogy mire érdemes figyelnünk? A Napot minden esztendőben hajszálpontosan ugyanott találjuk, ezért valójában csupán a fényszögeit érdemes megfigyelni. Ami azonnal feltűnik, az éppen a Nap fényszögtelensége (ez különösen igaz, ha a transzcendentális karmaasztrológia szoros orbiszaival dolgozunk). Ilyenkor azonban a meglévők jelentősége erősödik fel, és az egyetlen hagyományos fényszög a Neptunuszhoz vetülő kissé tág és távolodó szextil, ami a tisztánlátást és az áldozathozatalt egyaránt lehetővé teszi. A Plútó ugyan még a közelében jár a Napnak, de már eltávolodott a konjunkció orbiszától (ez inkább a korábbi évek egyik fő fényszögállása volt). Mást pedig nem nagyon észlelünk, kivéve akkor, ha bevetjük a transzcendens fényszögeket is, mert akkor azonnal kapunk egy rejtetten jelentkező réteget a tehetséget és zsenialitást szimbolizáló kvintil–sorozat segítségével:

-  Nap – Vénusz decil (okos befektetések, tudatos harmónia teremtés)

-  Nap – Mars kvintil (zseniális akaraterő működés)

-  Nap – Jupiter tridecil (a személyes szerencse és expanzió megélése, ha hajlandók vagyunk egy ezoterikusabb nézőpontot befogadni).

A baj csak az, hogy a kvintil–sorozatba tartozó fényszögek többnyire látensek maradnak, ha nem teszünk tudatosan azért, hogy a valóságban megnyilvánuljanak. Lesznek bizonyosan olyanok, akik ki fogják tudni használni ezt a rejtett szintet, de a többség sajnos nem lesz képes arra, hogy észrevegye a felbukkanó lehetőségeket. A Szaturnusz is beleszól a képbe, mivel egy kissé tág szemi-szextilt alkot a Nappal. Ezt a fényszöget sokan megvetik és figyelmen kívül hagyják, pedig a karmaasztrológiában fontos szerephez jut: a kívülről ránk vetülő karmikus helyzeteket szimbolizálja.

A Hold kozmikus helyzete legalább ennyire ambivalens, bár más okokból. A 12. házban a Szűz jegyében találjuk, együttállásban a Jupiterrel, a Felszálló Holdcsomóval és a Hygiea nevű aszteroidával. A Jupiter – Felszálló konjunkció az év egyik meghatározó fényszöge, januárban, februárban és júniusban áll a rendelkezésünkre és áldást biztosít a sorsfeladatok tudatos felvállalásához. A Hold ezt világítja be, de mivel már áthaladt a konjunkción, inkább reflektáló, mint tudatosító hatása lesz. Ez különösen azért igaz, mert a 12. ház a rejtett dolgok életterülete, olyan képességeket és eseményeket jelez, amelyeket mi magunk nem látunk pontosan. Szerencsére a tiszta élethelyzetek, a szent terek aszteroidájával viszont közeledő együttállást alkot a Hold, ami lehetővé teszi, hogy rendet teremtsünk magunk körül. Ráadásul a Bak Merkúrral egy termékeny föld trigont hoz létre, ami enyhíti a Merkúr–Mars kvadrát feszültségét és azt sugallja, a kommunikációs nehézségeken akkor tudunk felülemelkedni, ha hajlandóak vagyunk a lelki-spirituális szinteket is bekapcsolni. A hajszálpontos Hygiea–Merkúr föld trigon azt mutatja, erre minden esélyünk megvan, de a két égitest anaretikus állása arra figyelmezet, hogy ez csak akkor lehetséges, ha képesek vagyunk a beidegződéseinken túllépni. 

A polgári újesztendő születési képletében még két állást érdemes kiemelni, mert szintén meghatározó az egész időszakban:

-  Szaturnusz–Neptunusz változó kvadrát: itt ugyan kissé tág és távolodó az állás, de öt hónapon keresztül (júniustól szeptemberig) jelen lesz. A Szaturnusz–Neptunusz kombinációt a transzcendentális karmaasztrológia „építész” fényszögnek nevezi, amely az álmok földi síkra való lehozatalát szimbolizálja. A kvadrát ugyanakkor ütközést és küzdelmeket jelez, éppen ezért nem véletlen, hogy gyakran hozzuk betegségekkel is összefüggésbe, amelynek az az oka, hogy ha nem realisztikusak az álmaink, belemenekülhetünk egy betegségbe. Csak rajtunk áll, hogy mit kezdünk ezzel az energiamintázattal, megvalósítunk egy régi álmot, vagy belebetegszünk a sikertelenségbe.

-  Uránusz–Eris konjunkció: az Uránusz a Kosban tág, de közeledő konjunkcióban áll az Eris nevű kentaurral, ami véleményem szerint ennek az esztendőnek a meghatározó világ–fényszöge. A görög mitológiában Erisz a békétlenség és viszály démona. Árésszal, a háború istenével jár karöltve, s ahova Erisz beteszi a lábát, ott először békétlenséget, majd viszályt szított, ami után Árész könnyedén kirobbantotta a fegyveres konfliktust. A transzcendentális karmaasztrológiában a róla elnevezett égitest a drasztikusan megváltozó külső körülmények jelölője. Egyrészt megmozgatja körülöttünk a langyos állóvizeket annak érdekében, hogy képesek legyünk változtatni, másrészt azonban a létrejövő körülmények gyakran nagyon nehéz élethelyzeteket produkálnak, amelyek szinte mindig fájdalmakkal és veszteség élményekkel járnak. Mivel az Uránusz a forradalmakat jelöli, a konjunkció kétféle eseménytípust jelezhet: vagy valódi háborút, vagy elementális lázadást a meglévő rend ellen. Nagyon remélem, hogy Európa népeiben feltámad az egészséges életösztön és elzavarja mostani urait. A pontos konjunkció áprilisban, júniusban és szeptemberben jön létre.  

Karmaasztrológiai pillanatkép

 

Összességében elmondhatjuk, hogy az idei év rendívül kétesélyes hatásokkal teli, ami azt sugallja, hogy sok minden a személyes szinteken fog eldőlni. Azonban ha még egy pillantást vetünk a szilveszteri képletre, és figyelembe vesszük a transzcendens égitestek, különösen a három asztrológiai Lilith állásait, érdekes adalékokat kapunk. Az aszteroida Lilith (lázadás az igazságtalanság ellen) Nyilas 25°09-en áll, és egy pontos Karma ketrecet hoz létre a Holdcsomókkal, ami azt sugallja, valódi karmikus útelágazáshoz érkezünk és el kell döntenünk, hogy megadjuk magunkat vagy fellázadunk. A Hold és a Jupiter a Felszálló holdcsomón a vállalt sorsfeladatot támogatja a múlt sztereotípiáival szemben, de a 12. házban a „hátunk mögé kerül” és nehéz tudatosan megnyilvánítani. A Sötét Hold Lilith (az átok magunkra vétele) szoros konjunkciót alkot Eris-szel (drasztikusan megváltozó külső körülmények) és a szabad cselekvés hiányát szimbolizáló Vertex pontjával (bénító átok, tehetetlen befelé fordulás a sorscsapásokkal szemben). Szerencsére az aszteroida Lilith pontos tűz trigont vet hozzájuk, ami a lázadás szükségességét és lehetőségét sugallja.

A Fekete Hold Lilith pedig (az Istennő ereje) Mérleg 14°15-ön emelkedik az aszcendensen az I. házban, és egy viszonylag pontos kardinális T kvadráttá egészíti ki az Uránusz–Plútó kvadrátot. Az elmúlt évek világ–fényszöge tehát közel sem múlt még el nyomtalanul, ebben az esztendőben azonban a feminin teremtőerő kerül szembe az esztelen és erőszakos robbanással, ami ismét kétesélyessé teszi a téridő minőségének az értelmezését. Jelezheti ez az állás azt a tényt, hogy egy erős, hatalommal teli asszony veszi kezébe a dolgok alakulását és száll szembe a rombolással, de sajnos azt is, hogy a háború kirobbantásában egy asszony lényeges szerepet fog játszani

Az a Trapéz is nagyon lényeges, amelyet a Hold–Jupiter–Felszálló konjunkció, a Sedna, az Eris, és a Lilithek között formálódik meg. Sedna a szétdarabolódás általi teremtés kentaurja, amely azt a képességet jelöli, hogy időnként ízekre kell szednünk a dolgokat, hogy egy teljesen új szempontból összerakhassuk. Olyan, mint a Lego kockái, amelyekből traktort éppúgy összerakhatunk, mint űrhajót. Ez a lassú járású kentaur már jó ideje a Bikában halad, félszextilre a Kos Eris-től (drasztikusan megváltozó külső körülmények), tehát egyáltalán nem véletlen, hogy a világot összetartó szövedék szakadozik.  A Trapéz rendszerint jótékony konfiguráció, ez a mostani azonban a legnehezebb változata, mert az alapot egy kvadrát (napi konfliktus helyzetek), a belső szerkezetét két kvinkunx (karmikus kényszer), a tetejét pedig egy gyenge szemi- szextil adja, ami nem biztosít igazi „szereplési lehetőséget”. Szerencsére a két oldalát trigonok alkotják, amelyek biztosítanak maguktól ott lévő áldást is.

A szoros (1 – ½ 1 fokos) transzcendens égitestek további információval szolgálnak. A Naphoz kapcsolódó aszteroidák, kentaurok, állócsillagok az újesztendő lehetőségeit tágítják. Hosszúsági együttállásban a következőket találjuk:

ÉGITEST

TRANSZ. ÉGITEST

NAP

Helio

Hybris

HOLD

Helena

Nephele

Alkaid (Nagymedve)

MERKÚR

Crantor

Angel

Narcissus

VÉNUSZ

Apophis

Achilles

Niobe

Dschubba (Delta Skorpió)

MARS

Nemesis

Adonis

Cupido

Izar (Boötes)

JUPITER

Charis

Babel

SZATURNUSZ

Alwaid (Béta Sárkány)

URÁNUSZ

Karma

Nodus II (Delta Sárkány)

NEPTUNUSZ

Sadalachbia (Gamma Vízöntő)

PLÚTÓ

Sekhmet

Vega (Alfa Lant)

TRANSZPLÚTÓ

Regulus (Alfa Oroszlán)

CHIRON

Borasisi

Veritas

Eos

Heracles

Circe

ASZC

Hirosima

IC

Tyr

Philosophia

 

A valódi újév: a Nap Kosba lépése

 

Az asztrológiai hagyomány a Nap Kosba lépésének pillanatát tartja az újesztendő kezdetének, ezért vessünk egy pillantást erre a képletre is! A Halak aszcendensen a Ceres (a gondoskodó elv aszteroidája) együtt emelkedik a Chironnal (a karmikus sebek kentaurja) és a Leszálló holdcsomóval (megélt karmikus tapasztalatok összessége). Sajnos már önmagában ez az állás is arra figyelmeztet, az otthonunk (hazánk, életterünk) veszélyben van, és a veszély a karmikus múltban gyökerezik, vagyis érdemes lenne nagyon észnél maradnunk. A két fényadó helyzete sem sugall túl pozitív értelmezési lehetőségeket. A Nap ugyan az I. házba kerül a budapesti képletben, de a Kos közbezárt, tehát foglyul ejtik a körülmények, ráadásul nagyon kevés fényszöggel rendelkezik. A Hold az Oroszlán jegyében erőt és hatalmat kölcsönöz a népnek, a 6. házban viszont a szerzett karmára vetül a hangsúly. A születés ura a Neptunusz, amely a 12. házban a Vénusz mellett áll, vagyis ez a képletpont sem egyértelmű. A 12. ház hagyományosan a titkok, a homályos és rejtett dolgok életterülete, a születés ura pedig a megélhető sikert szimbolizálja. Sajnos most sem kapunk túlságosan harmonikus értelmezési paramétereket, legfeljebb akkor, ha a transzcendens fegyvertárat is bevetjük, amely szerint a 12. ház a karmikus múlt bankszéfje, ahol a veszélyes és értékes dolgokat tartjuk. Önmagában a Vénusz–Neptunusz konjunkció remek, hiszen a fizikai szerelem és a feltétel nélküli szeretet égitestei kerülnek egymás mellé, de a születés urának is ez az egyetlen fényszöge. Mit sugall ez az állás? Magunkra vagyunk utalva, és csupán akkor fognak az újesztendő lehetőségei kiteljesedni, ha feltárjuk a karmikus múlt valódi, spirituális (nem kézzel fogható) kincseit (12.-es házas Vénusz a Halakban).

Ebben a képletben is határozottan kirajzolódik egy trapéz, amelyet a következő égitestek alkotnak:

-          - Kos Uránusz–Eris konjunkció (háború)

-          - Oroszlán Astraea–Hold konjunkció (karma-törés, sorsváltoztatás),

-          - Szűz DESC – Felszálló konjunkció (ellenségnek kiszolgáltatott sorsfeladat), és

-          - Bak Lilith (lázadás az igazságtalanság ellen).

A Trapéz talpa az Uránusz – Eris és az aszteroida Lilith között feszülő kardinális kvadrát, ez írja el az alapvető konfliktust, a megoldás kulcsa pedig egyrészt a Hold–Astraea konjunkció, másrészt a Deszcendens – Felszálló konjunkció.

 

Rengeteg égitest kerül a jegyek 20-23. fokára, amelyek komplex fényszögkép halmazt hoznak létre:

-         A Trapéz kardinális kvadrátját a Mérleg Fekete Hold (a hazatérő istennő) egy T-kvadráttá formálja, amelyet több Mozdony is old. A Mozdonyokat három fényszög alkotja, egy kvadrát (energia), egy trigon (áldás), és egy kvinkux (karmikus feszültség), a létrejövő energiaminta éppen ezért hajtóerőt és sikeres megoldásokat biztosít.

-        A Sedna–Felszálló–aszteroida Lilith föld Átfutó trigon termékeny teremtőerőt biztosít.

-        Két egymásba forduló Bumeráng is található az ASC-DESC és a Holdcsomó tengelyek mentén.

A komplex fényszögkép érdekessége, hogy egyrészt a január 1.-i hangsúlyokat ismétli, másrészt kiemelt szerepet kapnak a fontosabb feminin aszteroidák és kentaurok (Ceres, Pallas Athena, Asraea, Sedna, Eris). Miközben a három Lilith közül kettő (aszteroida és Fekete Hold) prominens, a harmadik, a Sötét Hold (az átok magunkra vétele) szinte teljesen fényszögtelen, egyetlen lényeges állása, hogy a Bakban közeledik a Plútóhoz (teljes transzformáció). Ez azt sugallja, nagyon lényeges lenne ebben az esztendőben gyökeresen átalakítani azokat az átkokat, amelyeket magunkban hordozunk. Itt is érdemes megnézni a szoros állású transzcendens égitesteket:

 

ÉGITEST

TRANSZ. ÉGITEST

NAP

Echeclus

Sheat (Béta Pegasus)

HOLD

Astraea

MERKÚR

Cybele

VÉNUSZ

Zero

MARS

Principia

Agamemnon

JUPITER

Mizar (Zéta Nagymedve)

SZATURNUSZ

Iris

URÁNUSZ

Eris

Atropos

Eros

NEPTUNUSZ

-

PLÚTÓ

Rukhbat (Alfa Nyilas)

TRANSZPLÚTÓ

Regulus (Alfa Oroszlán)

CHIRON

Ceres

Sophia

Academia

Manwe

ASC

Borasisi

Sophia

Ceres

MC

Ixion

IC

Hungaria

Justitia

Alnitak (Zéta Orion)

LESZÁLLÓ

Academia

FELSZÁLLÓ

Denebola (Béta Oroszlán)

 

Még egy érdekesség: mivel asztrológusként ezt a képletet tartom a valódi évkezdet irányadó energiamintájának, fontosnak tartottam megnézni a három égi kulcsterület transzcendens égitesteit is. Ezek a területek nem állócsillagok, hanem hatalmas (4-5 fényév átmérőjű) fekete lyukak, amelyek karmikus dilemmákat szimbolizálnak, vagyis alapvetően lényegesek a transzcendens olvasatokban.

KULCSTERÜLET

TRANSZCENDENS ÉGITEST

Galaktikus Központ

(„Lenni vagy nem lenni”)

Pholus

Szuper Galaktikus Központ

(„Soha semmi nem elegendő”)

Gaea

Logos

Makemake

Nagy Attraktor

(„Szabad akarat vagy eleve elrendeltetés”)

Merlin

 

Békés, boldog, szerencsés új esztendőt kívánok minden kedves olvasómnak!

Griga Zsuzsanna

Karmaasztrológus