Nyelv választó

Login Form

A stacionáris (állni látszó) bolygók szerepe a transzcendentális karmaasztrológiában

Hallom a kollégáimtól és persze jómagam is azt tanítom, hogy a retrográd Merkúr egy csomó kommunikációs problémát okoz a világban. Általában három ilyen időszakot találunk egy évben, amely során három-négy héten keresztül elkallódnak a levelek, az emailek, szerződések eshetnek kútba, vagy komoly félreértések történhetnek a magánéletben és a munkahelyen egyaránt. Ezek a periódusok annyira zavaróak, hogy sok asztrológus előre figyelmezteti az ügyfelét, nehogy valami lényeges dolgot tervezzen, mert nem biztos, hogy sikerül megvalósítani. A többi bolygó lehetséges negatív működése kevésbé látványos, amikor hátráló mozgást végeznek az égen, ennek ellenére figyelemmel kísérjük a hatásukat. A jelenség egyébként jól ismert az asztrológusok körében, ezért nem is magyarázom el (ha bárki nem értené, miről van szó, rengeteg anyagot talál róla a neten vagy a tankönyvekben); itt csupán azt a tényt emelem ki, hogy minél elnyújtottabb ellipszis alakú pályán kering egy bolygó, annál nagyobb százalékban retrográd a keringése. A külső bolygók és a Kuiper‒öv objektumai például nagyon gyakran azok. A transzcendentális karmaasztrológiában a személyes retrográd bolygókat karmajelölőknek tekintjük, és ennek alapján fejtjük őket:

- Egy retrográd Merkúr a tanulással, önkifejezéssel kapcsolatos karmikus sebeket jelöli, de az is lehetséges, hogy maguk a beszédszervek sérültek egy előző inkarnáció során (háborúban, csatában, vagy valamilyen büntetés miatt). Ha ilyet találunk egy születési képletben, feltétlenül számoljuk ki, hogy hány nap múlva áll meg és fordul egyenesbe, mert ez a szám megadja azt az évet, amelyben a jelzett negatív hatások (például tanulási nehézségek, beszédhibák, természetellenes félénkség, stb.) orvosolhatókká válnak. Ha valaki retrográd Merkúrral született, bizonyosak lehetünk abban, hogy a bolygó 28 napon belül direktbe fordul, ami szekunder direkcióban 28 évet jelöl. Minél hamarabb történik, annál könnyebb a tanulási vagy önkifejezési gondokat megoldani, különösen akkor, ha még óvodáskorban megéli a szülött. Mielőtt fordul a bolygó, egy napra (ami progresszióban egy évet jelent) stacionárissá válik, és ez az időszak a legmeghatározóbb a kedvező változások elérésére.

- Egy retrográd Vénusz önértékeléssel, anyagi javakkal, szerelmi viszonyokkal, szexualitással, vagy magával a fizikai testtel kapcsolatos karmikus sebeket jelöl. Ez az állás meglehetősen ritka, hiszen a Vénusz csaknem teljesen kör alakú pályán kering. A karmikus olvasatokban a retrográd Vénuszt azért tartjuk nehéznek, mert akadályozhatja a sikeres párkapcsolatokat. Érdemes más karmajelölőket is megvizsgálni ahhoz, hogy megfejthessük az eredeti okokat és a sebek természetét: elsősorban Chiron jegyét, házát és fényszögeit, s azokat az aszteroidákat és Kentaurokat, amelyek érzelmi, párkapcsolati, vagy szexuális karmát jeleznek.

- Egy retrográd Mars pedig az öntudattal, akaraterővel, energiaháztartással, vagy cselekvőerővel összefüggő karmikus sebeket jelzi, de utalhat szexuális gondokra vagy a fizikai test talányaira is, amelyeket a szülött egy korábbi inkarnációban szerzett és áthozott a mostani életébe.

Természetesen bármelyik retrográd égitest jelezhet karmikus eredetű sérüléseket, de fontos emlékeznünk arra, hogy a külső bolygók pályája nagyon elnyújtott, s ennek következtében hosszú időszakokban végeznek hátráló mozgást. Abban az esetben érdemes őket figyelembe venni, vagy részletekbe menően megvizsgálni, ha az Aszcendens, a Nap, vagy a Hold uralkodói.

A transzcendentális‒karmikus felfogás nemcsak a retrográd, hanem a stacionáris bolygók értelmezésében is különbözik a hagyományos iskoláktól, s ennek hasznosságát világosan bebizonyította a tavalyi (2012-es) amerikai elnökválasztás. Mivel a Merkúr éppen a választás napján, november 6.-án vált stacionárissá, rengeteg asztrológus azt jósolta, hogy hatalmas kavarodás várható. Sőt, voltak olyanok is, akik azt várták, még hetekig nem hirdetnek eredményt, és csak a Legfelsőbb Bíróság fogja eldönteni, hogy ki kormányozhatja a Föld legnagyobb szuperhatalmát. Érdekes módon nem így történt. Obama kimondottan fölényes győzelmet aratott, Romney pedig gyorsan elismerte vereségét és gratulált a régi-új elnöknek. Vajon miért így történt? Azért, mert a Merkúr aznap nem retrográd, hanem stacionáris volt.  

A stacionáris égitestek állni látszanak az égbolton, s ezt a jelenséget az ősi mezopotámiai vizuális asztrológia (az asztrológiai tudományok bölcsője) egyfajta anakronizmusnak értelmezett. A kaldeus papok „vadkecskéknek” nevezték a bolygókat, mert égi mozgásuk az állócsillagokhoz képest irracionálisnak és kiszámíthatatlannak tűnt. Éppen ezért különleges eseménynek számított, amikor egy égitest lelassult és kis időre meg is állt. Mivel a megállás mindig azt megelőzően történt, amikor a bolygó fordulatot tett, az asztronómus papok úgy értelmezték a jelenséget, hogy a kérdéses istenség egy fontos döntés előtt megtorpan és elgondolkodik, hogy a lehető legbölcsebb elhatározásra jusson.

Ez az elképzelés hasonlít arra, ahogy a karmikus képletfejtésekben értelmezzük a stacionáris bolygókat. A transzcendentális felfogás szerint a bolygó által képviselt archetípus a lehető legjobb, legerőteljesebb, leghatékonyabb állapotában van, és túlzások nélkül képes a legpozitívabb jelentéstartalmait hordozni. Ne spekuláljunk most azon, vajon bölcs döntés volt-e az amerikai néptől, hogy újabb négy évre Obamát szavazták be a Fehér Házba, mert asztrológiai szempontból nem ez a lényeg. Sokkal inkább azt az alapvető okot szeretném megvilágítani, hogy tanult kollégáim előrejelzései vajon miért nem váltak valóra, hiszen nem volt káosz (a Sandy nevű hurrikán korábbi érkezésétől eltekintve). Obama fölényesen nyert; senki nem kérdőjelezte meg a végeredményt és Romney sem támadta meg, a Legfelsőbb bíróságra pedig semmi szükség nem volt. Véleményem szerint mindez azért történhetett így, mert a Merkúr még nem volt retrográd, csupán stacionáris.

Az idei amerikai elnökválasztás tökéletesen bebizonyította, hogy hatalmas különbség van a stacionáris és a retrográd bolygók értelmezési lehetőségei között. Ha megismerkedünk a karmikus fejtés alapjaival, világossá válik, hogyan működnek:

- Egy állni látszó Merkúr intelligens, tudatos döntési mechanizmusokat jelöl. A szülött fenntartja magának azt a jogot, hogy minden esetben megszerezze a szükséges tudást és információkat ahhoz, hogy a választásait az ismeretek teljes birtokában tehesse meg.

- Egy állni látszó Vénusz egészséges szexualitást, megfelelő mértékű önértékelést, illetve kimondottam jó és tudatos pénzteremtő - párkapcsolat teremtő képességeket jelez.

- Egy állni látszó Mars pedig erős akaratot, jó önérvényesítő képességeket és koncentrált energiairányítást szimbolizál.

Ha ezeket az értelmezési lehetőségeket a mundán asztrológiában is alkalmazzuk, sokkal tisztább, világosabb kép tárható fel a világban végbemenő folyamatokról.