Nyelv választó

Login Form

 

A karmikus olvasat alapjai, karma jelölők


Az alábbi lista a karmikus és transzcendentális olvasatok legfontosabb szempontjait sorolja fel, Ha szeretnéd megtanulni ezt a módszert, gyere el az akkreditált tanfolyamokra!

 1. Hemiszféra egyensúly: a viselkedés térképe
 2. A születéskori holdfázis: a lélek útja az inkarnációs cikluson belül
 3. Az Aszcendens: a lélek belépése az inkarnációba; a maszk, amit visel
 4. A Hold:  a lélek, vagyis a spirituális esszencia
 5. A Hold napi haladási sebessége: meghatározza a karmikus eredetű képességek átkódolásának gyorsaságát
 6. A Nap: kozmikus helyzete és fényszögei az egófejlődés választott irányát írják le
 7. Szaturnusz: a Karma Ura, a tudatosan megélt szorongásaink jelölője
 8. Chiron:  kozmikus helyzete és fényszögei leírják a karmikus sebeket és a lehetséges gyógyulás módjait
 9. Az öt első aszteroida (Ceres - a Gondoskodó elv, Pallas Athena - az Okos lány, Juno - a First Lady, Vesta - a Főpapnő és a Fókuszáló képesség, Astraea - a Karmatörő) és a Lilithek (a kitagadott, megátkozott Isntennő) a fragmentálódott feminin szerepeit írják le
 10. A szoros orbiszú együttállást alkotó kisebb aszteroidák a személyes karmikus szintről adnak felvilágosítást
 11. Az eddig elnevezett Kentaurok közül a szoros orbiszú együttállásokat létrehozók a karmikus sebek jellegét és a fájdalmak által megszerzett tapasztalatokat, képességeket jelölik.
 12. A Holdcsomóponto, vagyis a Karmatengely kozmikus helyzete (Déli: a karmikus sorstapasztalatok, Északi: a választott karmikus sorsfeladat)
 13. Vertex: az örvény pontja a térben, a fatális, irányíthatatlan események jelölője
 14. Fényszögtelen bolygók: nehezen hozzáférhető energiamintázatok
 15. A személyes bolygók fényszög kapcsolatainak hiánya: az önismeret defektusai
 16. A retrográd bolygók karma hordozó szerepe; a személyes retrográd bolygók sérült energetikája
 17. Az extrém deklinációjú személyes bolygók: összeköttetés a földi sík és az Univerzum között
 18. A karma fényszögek (30°, 150°) szerepe a sors felvállalásában
 19. A kisebb jelentőségű fényszögek (a kvintil sorozat, szeptil, novil, quindecile) értelmezése
 20. A disszociális (jegyen kívüli) és bidirekciós (kétirányú) fényszögek értelmezése
 21. Karmikus konfigurációk (Yod, Bumeráng, T Kvadrát, Kereszt kvadrát, stb.)
 22. A „hiányok” (üres házak, hiányzó elemek, minőségek, fényszögek) jelenytősége: sérülések és fóbiák
 23. Az „üresjáratú Hold” fogalma és jelentése: a lélek eszköze arra, hogy kiszabaduljon a karmikus kötöttségek alól
 24. A közbezárt jegyek és a tág fényszögek - a "felfüggesztett karma" fogalma
 25. A prenatális (születés előtti) Nap- és Holdfogyatkozások értelmezése: a lélek tudatos és ösztönös útjai
 26. A szoros orbiszú (hosszúságban 1°-on, deklinációban 1/2°-on belüli) állócsillagok karmikus jelentősége: magasabb dimenziójú világokban eltöltött inkarnációk
 27. A házak jelentése karmikus szempontból
 28. Az IC: a rejtett karmikus gyökerek és az életvég minősége
 29. A 8. ház: a karmikus adósságok
 30. A 12. ház: a karmikus bank széf - a megélt karmikus múltból származó képességek, amelyek ebben az inkarnációban felhasználhatók, de rejtve vannak előlünk, mert vagy visszaéltünk velük, vagy bántottak bennünket miattuk
 31. A tipikus karmikus témák felismerése az aszteroidák és kentaurok segítségével (korok, helyek, esemény jelölők).